"Ziraat Mühendisleri Odası Öğrenci Kolu Tanışma Etkinliği"

Sevgili Öğrenciler,

06 Ekim 2016 Perşembe günü saat 17.30’da Ziraat Fakültesi IV.Blok Başak Amfi’de Ziraat Mühendisleri Odası Gençlik Kolu (ZMO GENÇ), Fakültemiz öğrencilerinin yeni eğitim-öğretim dönemini kutlamak amacıyla “Tanışma Etkinliği” yapacaktır. Etkinliğe Oda Başkanı Vahap Tuncer, BEYAGRİ Tarım’dan Ali Önder Güngör, GİZLİ Tarım’dan Serkan Gizli katılacaktır.

Afiş

0

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)