2020-2021 GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM MODELİ

Fakültemiz 2020-2021 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretimi Uzaktan Eğitim Modelinde Senkron (Canlı) Olarak Gerçekleştirilecektir.

 

1. Güz Döneminde tüm teorik ve uygulama dersler online (senkron ders) olarak Microsoft Teams programı kullanılarak yapılacaktır.

 

2. Tüm dersler, ders programlarında belirtilen gün ve saatte gerçekleştirilecektir.

 

3. Ders programları ders kayıtlarından önce dekanlığımız web sayfasında ilan edilecektir.

 

4. Microsoft Teams programı üzerinden öğrencilerimizin dersleri takip edebilmesi için kayıt sırasında oluşturulan @akdeniz.edu.tr uzantılı mail adreslerinin kullanması gerekmektedir. Yeni kayıt yaptıran ve hesabı aktive olmamış öğrencilerimiz için kullanıcı hesabı aktivasyon başvurusu  http://ekampus.akdeniz.edu.tr/   adresi üzerinden yapılabilir.

 

5. Microsoft Teams programı kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirmeler Üniversitemiz tarafından yapılacaktır ve Fakültemizin web sitesinde de duyurulacaktır.

 

6. Güz yarıyılında yürütülen tüm derslerin sınavları online olarak yapılacaktır.

 

Akademik Takvim

28 Eylül-02 Ekim 2020 Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi  (Ders kayıtları)
04 Eylül 2020 Özel Öğrenci Başvurusu İçin Son Gün
02 Ekim 2020 Öğrenime Ara İzni Başvurusu İçin Son Gün
05 Ekim 2020 Derslerin Başlaması
05-09 Ekim 2020 Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)
23 Ekim 2020 Dersten Çekilmenin Son Günü

 

0

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)