2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Soonunda Zorunlu Yaz Stajından Muaf Olan Öğrenciler

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sonunda zorunlu yaz stajı muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin listesi ve uygunluk durumu aşağıdaki listede yayınlanmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Lisans Eğitimi Yapan Programlar İçin Birim İçi/Dışı Uygulama Yönergesi’nin 7. Maddesinin Ç.Bendi “Başvurusu ilgili yönetim kurulu tarafından sınava tabi tutulurlar. Sınav sonucunda başarılı kabul edilen öğrencilerin bu çalışmaları birim dışı eğitim ve uygulamaları olarak kabul edilebilir” maddesi gereğince 10.03.2022 tarih ve 2022/06-06 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereğince listede yer alan öğrencilerin staj uygulamasından muafiyetleri kabul edilmiş olup adı geçen öğrencilerin Bölüm tarafından ilan edilecek tarihte staj sınavına girmeleri gerekmektedir.

DEKANLIK

 

 Adı / Soyadı Öğrenci No Bölümü Bölüm Kurulu Kararı
Akın DEMİR 20190251038 Bahçe Bitkileri UYGUN
Ülkü KIZILKAYA 20200253043 Tarım Ekonomisi UYGUN
Ahmet TOSUN 20210253046 Tarım Ekonomisi UYGUN
Işıl Gökçe YARICI 20210253048 Tarım Ekonomisi UYGUN
Hilmi YILDIZ 20200253013 Tarım Ekonomisi UYGUN
Emrah DEVECİ 20200253044 Tarım Ekonomisi UYGUN
Yunus ÖZTAŞÇI 20190253003 Tarım Ekonomisi UYGUN
Erkan KAPLAN 20190253014 Tarım Ekonomisi UYGUN  
Mahmut Ali İLERİ 20200259039 Tarım Makinaları ve Teknolojileri UYGUN
Yasmin Ecem ATEŞ 20180260016 Tarımsal Biyoteknoloji UYGUN
Mahmut TÜRKOĞLU 20200257051 Toprak Bil. ve Bitki Besleme UYGUN
Oğuzcan ŞEN 20170257027 Toprak Bil. ve Bitki Besleme UYGUN
Özge DENLİ 20200257050 Toprak Bil. ve Bitki Besleme UYGUN
Ahmet ATEŞ 20190257010 Toprak Bil. ve Bitki Besleme UYGUN
Faruk PAK 20200257002 Toprak Bil. ve Bitki Besleme UYGUN
Gökhan SEVİL 20180256045 Tarla Bitkileri UYGUN
Meral TÜLÜ 20190256013 Tarla Bitkileri UYGUN
Gürsel CİNGÖZ 20190258043 Zootekni UYGUN
Üzeyir YILMAZ 20190258060 Zootekni UYGUN
Ahmet EREN 20190258050 Zootekni UYGUN
Selçuk SAYIM 20190258037 Zootekni UYGUN
Hasan ARMUT 20180258042 Zootekni UYGUN
Tuğrul AKBULUT 20190258066 Zootekni UYGUN
0

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)