Araştırmaları Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK (Bahçe Bitkileri Bölümü)

Doç. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ (Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

Doç.Dr. Hüseyin Kürşat ÇELİK (Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Engin YOL (Tarla Bitkileri Bölümü)

Doç. Dr. Cengiz İKTEN (Bitki Koruma Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin SEMERCİ (Zootekni Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Nefise Yasemin TEZCAN (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)

AR-GE Altyapısını İyileştirmeye Yönelik Anket Formu

Ziraat Fakültesi 2017-2022 Araştırma Faaliyetlerine İlişkin ARGEK Raporu

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)