Akademik Personel

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Salih ÜLGER

Email: ulger@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 2445

Bölüm Bşk.Yardımcıları

Prof.Dr. Hamide GÜBBÜK

 

ÖĞRETİM ÜYESİ UZMANLIK ALANI E-POSTA DAHİLİ NO
Prof.Dr. H.İbrahim UZUN Bahçe Bitkileri uzun@akdeniz.edu.tr +90 242 3102483
Prof.Dr. A.Naci ONUS Bahçe Bitkileri onus@akdeniz.edu.tr +90 242 3102441
Prof.Dr. Mustafa ERKAN Bahçe Bitkileri erkan@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2428
Prof.Dr. Salih ÜLGER Bahçe Bitkileri ulger@akdeniz.edu.tr +90 242 310 2445
Prof.Dr. Hamide GÜBBÜK Bahçe Bitkileri gubbuk@akdeniz.edu.tr +90 242 3102422
Prof.Dr. Ersin POLAT Bahçe Bitkileri polat@akdeniz.edu.tr +90 242 3102420
Prof.Dr. Şadiye GÖZLEKÇİ Bahçe Bitkileri sgozlekci@akdeniz.edu.tr +90 242 3102466
Doç. Dr. Songül Sever MUTLU Bahçe Bitkileri songulmutlu@akdeniz.edu.tr +90 242 3102455
Doç.Dr. Halil DEMİR Bahçe Bitkileri hdemir@akdeniz.edu.tr +90 242 3102493
Dr.Öğr.Üyesi Deniz HAZAR Bahçe Bitkileri dhazar@akdeniz.edu.tr +90 242 3102549
Dr.Öğr.Üyesi İlhami TOZLU Bahçe Bitkileri itozlu@akdeniz.edu.tr +90 242 3103735
Dr.Öğr.Üyesi Nafiye ADAK Bahçe Bitkileri nafiye@akdeniz.edu.tr +90 242 3102469
Dr.Öğr.Üyesi Sevinç ŞENER Bahçe Bitkileri ssener@akdeniz.edu.tr +90 242 3102425
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Arş.Gör. Tuğçe ÖZSAN Bahçe Bitkileri tugceozsan@akdeniz.edu.tr  +90 242 3103729
Arş.Gör. Adem DOĞAN Bahçe Bitkileri ademdogan@akdeniz.edu.tr  +90 242 3103726
Arş.Gör. Fatma Burcu ÇELİKLİ  Bahçe Bitkileri burcucelikli@akdeniz.edu.tr  +90 242 3103729

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)