Bölüm Hakkında

Tarihçe

Bahçe bitkileri bölümü fakültemizin kurulduğu 1983-1984 yılından beri faaliyet gösteren bir bölümdür. Bölümde meyvecilik, bağcılık, sebzecilik ve süs bitkileri alanlarında yetiştirme tekniği, ıslah, hasat öncesi ve sonrası fizyolojisi, biyoteknoloji, bahçe ürünlerinin hasat sonrası teknolojisi, muhafazası ve pazara hazırlanması konularında çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Araştırma konularının seçiminde, Akdeniz Bölgesi’nin sorunlarına öncelik verilmekte olup, özellikle örtüaltında turfanda sebze, meyve, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ağırlık kazanmaktadır. Ayrıca, bölgede yetiştirilebilecek yeni tropik, subtropik ve ılıman iklim meyvelerinin tür ve çeşitlerinin adaptasyonu ile bölgede bunların yaygınlaştırılmasını amaçlayan çalışmalara da önem verilmektedir.

Bölümdeki çalışmalar, fakültenin araştırma ve uygulama alanındaki seralarında, çeşitli meyve, bağ ve süs bitkileri parsellerinde yürütülmektedir. Ayrıca, bölümde bulunan klima, sarartma-olgunlaştırma, soğukta ve kontrollü atmosferde muhafaza odaları ile gerekli alet ve malzemelerle donatılmış “Doku Kültürü”, “Kalite Kontrol ve Pomoloji” ve “Sitoloji-Histoloji” laboratuvarları da bu çalışmalarda kullanılmaktadır.Öte yandan, bahçe bitkilerinin doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması, bahçe ürünlerinin hasat sonrası fizyolojileri, soğukta ve kontrollü atmosferde muhafazası konularındaki çalışmalara da ağırlık verilmektedir. Ayrıca, bu konularda yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli tarım kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içerisinde ortak araştırma projeleri yürütülmektedir.

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)