Bölüm Laboratuvarları

Derim Sonrası Fizyoloji Laboratuvarı

Cihazın adı ve özellikleri Kullanım alanı
hplc-3 pH metre (0-14 pH) Asitlik, pH ölçümü
Termohigrograf ( % 0-100 RH) Oransal nem ve sıcaklık ölçümü
Dinamometre (1 0-100 N) Meyve sertliğinin öl çülmesi
Penetrometre (0-28 lb/inch2 ) Meyve eti sertliğinin ölçülmesi
Refraktometre ( % 0-32) Suda çözünebilir kuru madde miktar tayini
Spektrometre Absorbans ve geçirgenlik ölçümleri
Azot jeneratörü (310-900) Saf azot eldesi
Renk ölçüm cihazı ( L, a, b) Meyve kabuk rengi ölçümü
Higrostat ( % 45-95 RH) Oransal nem kontrolü
CO2 analizatörü ( % 0-100 ) %CO2 ölçümü
O2 analizatörü ( % 0-100 ) %O2 ölçümü

Fizyoloji Laboratuvarı

Cihazın adı ve özellikleri Kullanım alanı
pH metre ( 0-14 pH) Asitlilik, pH ölçümü
Homojenizatör (8000-24000 dev/dak.) Dokuların.ve örneklerin homojen parçalanması
UV kabini (254 ve 265 nm) Örneklerin Rf bantlarını ayırma
Vakumlu etüv ( 30 Hg ) Vakumla kurutma, hava kabarcıklarını örneklerden uzaklaştırma
Rotary evaporator (30-240 dev/dak) Damıtma işlemleri
Işık mikroskobu (10-100x) Preparat inceleme

Pomoloji Laboratuvarı

Cihazın adı ve özellikleri Kullanım alanı
Santrifüj Çözeltilerdeki maddelerin çöktürülmesi
Yakma ünitesi (Kheldal) Protein tayini için yakma
Termohigrograf ( % 0-100 RH ) Nem ve sıcaklık ölçümleri
Otomatik pipet ( 50 ml ) Çeşitli titrasyonlar
Elektroforez (dikey, jel ) Amino asit ve peptidlerin ayrıştırılması

Doku Kültürü Laboratuvarı

Cihazın adı ve özellikleri Kullanım alanı
Otoklav (buhar basınçlı) Sterilizasyon
Binoküler (2x) Doku kesitlerinin incelenmesi
Steril bench (üstten üflemeli) teril çalışmalar

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)