Hizmetlerimiz

1. Projelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri

Açık alan ve örtüaltında :

– Sebzecilik

– Meyvecilik

– Bağcılık

– Seracılık

– Çiçekçilik ve süs bitkileri

2. Çeşitli Analizler

Meyve, sebze, süs bitkileri ve tohumlarda :

– Değişik hormon ve büyüme düzenleyicileri ile rezidüler

– Karbonhidrat

– Yağ

– Meyve / Yapraklarda, makro ve mikro elementler

– Meyvelerde SÇKM , pH, asitlik, renk ve hasat zamanının belirlenmesi

– Meyve ve sebzelerde vitamin C, organik asit analizi

3. Çeşitli Testler

– DNA parmakizi yöntemi ile çeşit tanılaması

– Sebzelerde çeşit -tohum testleri ve denemeleri

– Tohum çimlendirme testleri

4. Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği ile İlgili Kurslar

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)