Akademik Personel

Bitki Koruma Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin BASIM

Email: hbasım@akdeniz.edu.tr
Tel: +90 242 310 2432

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Cengiz İKTEN

Doç. Dr. Mürsel ÇATAL

ÖĞRETİM ÜYESİ UZMANLIK ALANI E-POSTA Telefon
Prof. Dr. Hüseyin GÖÇMEN Entomoloji
Endüstri Bitkileri Zararlıları
Örtüaltı Sebze Zararlıları
gocmen@akdeniz.edu.tr 0242 310 24 31
Prof. Dr. Hüseyin BASIM Fitopatoloji
Bitki Bakteri Hastalıkları
Modern Biyoteknoloji
Moleküler Biyoloji
Biyolojik Mücadele
Moleküler Bakteriyel Genetik
hbasim@akdeniz.edu.tr 0242 310 24 32
Prof. Dr. Fedai ERLER Entomoloji
Bitkisel Kökenli Pestisitler
Entomopatojen Funguslar
Mantar Sinekleri
Meyve Zararlıları
Depolanmış Ürün Zararlıları
erler@akdeniz.edu.tr 0242 310 24 95
Prof. Dr. Zübeyir DEVRAN Nematoloji
Bitki Parazit Nematodları
Nematolojik araştırmalarda moleküler yöntemlerin kullanılması
Sebzelerde kök-ur nematodlarına karşı dayanıklılık çalışmaları
 zdevran@akdeniz.edu.tr  0242 310 65 40
Prof. Dr. Rüstem HAYAT Entomoloji rustemhayat@akdeniz.edu.tr 0 242 310 3758
Doç. Dr. Mürsel ÇATAL Fitopatoloji  mcatal@akdeniz.edu.tr  0242 310 24 71
Doç. Dr. Fatih DAĞLI Entomoloji  fdagli@akdeniz.edu.tr  0242 310 24 26
Doç. Dr. Cengiz İKTEN Entomoloji  cikten@akdeniz.edu.tr  0242 310 65 38
Doç. Dr. Hakan FİDAN

 

Viroloji
Bitki Virüs Hastalıkları
Moleküler Viroloji
Sebzelerde virüs hastalıklarına karşı dayanıklılık çalışmaları
Dayanıklılıkta Moleküler ve Klasik yöntemlerin kullanılması
Virüs Vektör İlişkisi
hakanfidan@akdeniz.edu.tr

 

 0242 310 37 36
Doç. Dr. Özer ÇALIŞ Fitopatoloji
Dayanıklılık Genleri
Moleküler Dayanıklılık Mekanizmaları
Sinyal Yolları
Dayanıklılık Genlerinin Karakterizasyonu
Bitki Bağışıklık (İmmun) Sistemleri
ozercalis@akdeniz.edu.tr 0242 310 65 36
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Emre KİTİŞ

 

Herboloji
Kimyasal Mücadeleye Alternatif Yöntemler
Örtücü Bitkiler, Malçlama, Allelopati, Alevleme
emrekitis@akdeniz.edu.tr  

0242 310 25 41

 

Dr. Öğr. Üyesi Utku YÜKSELBABA Entomoloji  uyukselbaba@akdeniz.edu.tr  0242 310 24 31
Arş. Gör. Dr. Ahmet ÇAT Fitopatoloji  ahmetcat@akdeniz.edu.tr  0242 310 65 48
Arş. Gör. Hilal Şule TOSUN Entomoloji  hilaltosun@akdeniz.edu.tr  0242 310 65 48

 

Prof. Dr. İrfan TUNÇ (EMEKLİ)

Uzmanlık Alanı:Entomoloji

E-posta: irtunc@akdeniz.edu.tr

 

Prof. Dr. Oktay YEĞEN (EMEKLİ)

Uzmanlık Alanı: Fitopatoloji

E-Posta: oyegen@akdeniz.edu.tr

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)