Eğitim-Öğretim / Uzaktan Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Erdem YILMAZ (Dekan Yardımcısı-Başkan)

Prof. Dr. Mehmet TOPAKÇI (Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Kenan BÜYÜKTAŞ (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)

Doç. Dr. Hasan MEYDAN (Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

Doç. Dr. Süleyman KARAMAN (Tarım Ekonomisi Bölümü)

Doç. Dr. Hüseyin ÇANCI (Tarla Bitkileri Bölümü)

Doç. Dr. Özer ÇALIŞ (Bitki Koruma Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Taki KARSLI (Zootekni Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Sevda ALTUNBAŞ (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Deniz HAZAR (Bahçe Bitkileri Bölümü)

 

 

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)