Eğitim-Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. Erdem YILMAZ (Dekan Yardımcısı-Başkan)

Doç. Dr. Mehmet TOPAKÇI (Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Kenan BÜYÜKTAŞ (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)

Doç. Dr. Burak KARACAÖREN (Zootekni Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARAMAN (Tarım Ekonomisi Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Sevda ALTUNBAŞ (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇANCI (Tarla Bitkileri Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Deniz HAZAR (Bahçe Bitkileri Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Hasan MEYDAN (Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Özer ÇALIŞ (Bitki Koruma Bölümü)

 

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)