Fakülte Kurulu

Dekan

Prof.Dr. Mustafa ERKAN

Bölüm Başkanları

Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK (Bahçe Bitkileri Bölümü)

Prof. Dr. Hüseyin BASIM (Bitki Koruma Bölümü)

Prof. Dr. Cengiz SAYIN (Tarım Ekonomisi Bölümü)

Prof. Dr. Murad ÇANAKCI (Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Nedim MUTLU (Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

Prof. Dr. Ruhi BAŞTUĞ (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)

Prof. Dr. Bülent UZUN (Tarla Bitkileri Bölümü)

Prof. Dr. Şule ORMAN (Toprak Bilimi ve  Bitki Besleme Bölümü )

Prof. Dr. Fetih GÜLYÜZ (Zootekni Bölümü)

Profesör Temsilcileri

Prof. Dr. Bülent UZUN

Prof. Dr. Şadiye GÖZLEKÇİ

Prof. Dr. Erdem YILMAZ

Doçent Temsilcileri

Doç. Dr. Hakan FİDAN

Doç. Dr. Hatice İKTEN

Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Nefise Yasemin TEZCAN

Raportör

Fakülte Sekreteri Nadir GÜLER

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)