Fakülte Kurulu

Dekan

Prof.Dr. Davut KARAYEL

Bölüm Başkanları

Prof. Dr. Salih ÜLGER (Bahçe Bitkileri Bölümü)

Prof. Dr. Fedai ERLER (Bitki Koruma Bölümü)

Prof. Dr. İbrahim YILMAZ (Tarım Ekonomisi Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet TOPAKÇI (Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Nedim MUTLU (Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü)

Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet BİLGEN (Tarla Bitkileri Bölümü)

Prof.Dr. Şule ORMAN (Toprak Bilimi ve  Bitki Besleme Bölümü )

Prof. Dr. Soner BALCIOĞLU (Zootekni Bölümü)

Profesör Temsilcileri

Prof. Dr. Ersin POLAT

Prof.Dr. Fetih GÜLYÜZ

Prof. Dr. Kemal KARABAĞ

Doçent Temsilcileri

Doç. Dr. Kenan BÜYÜKTAŞ

Doç.Dr. Mürsel ÇATAL

Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TAŞÇIOĞLU

Raportör

Fakülte Sekreteri Nadir GÜLER

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)