Fakülte Personeli
Adı Soyadı Görev Yeri Telefon E-Posta
Nadir GÜLER Fakülte Sekreteri 2416 nadirguler@akdeniz.edu.tr
Havana AVCI Özel Kalem 2412 avcih@akdeniz.edu.tr
Personel İşleri 2440
Celal AKDAĞ Personel İşleri 2440 cakdag@akdeniz.edu.tr
Osman CAN Yazı işleri 6504 osmancan@akdeniz.edu.tr
Tahir COŞKUN Mali İşler 6552 tahircoskun@akdeniz.edu.tr
Ahmet TEKKANAT Taşınır Kayıt-Kontrol Bürosu 6552
Hasan KAZIKOĞLU Öğrenci İşl.(Mezuniyet-Diploma) 6505 hasankazik@akdeniz.edu.tr
Mustafa HAZER Öğrenci İşleri Bürosu 6551 mhazer@akdeniz.edu.tr
Derya KIRAÇ  Öğrenci işleri Bürosu  6504  deryakirac@akdeniz.edu.tr
Fotokopi -Teksir 6562
Arif ARI Teknik İşler Bürosu 2417 arifari@akdeniz.edu.tr
Ferhat ERKAN Teknik İşler Bürosu 2417 ferkan@akdeniz.edu.tr
Hüseyin BAYIR Hizmetli-Dekanlık 6500
Erkan KARA Hizmetli-Dekanlık 6500
Ayla EROĞLU  Teknisyen  6558 aylaborekci@akdeniz.edu.tr
Hayrettin TURGUT 4.Blok Danışma 6595
Ramazan DAĞDELEN 4.Blok Danışma 6595
Seyit AKYILDIZ Süt İşletmesi 2438 akyildiz@akdeniz.edu.tr
Zekeriya DELİBAŞI Süt İşletmesi 2438
Metin KARABULUT Süt İşletmesi 2438
Nail ALTUNCI Süt İşletmesi 2438 nail21@mynet.com
Nurcan AKGÜL Ürün Satış Yeri 6528
Yeter YURDAKAN Bahçe Bitkileri Bölümü Sekreteri 6519 yyurdakan@akdeniz.edu.tr
Abdullah DÖNÜŞ Bitki Koruma Bölümü Sekreteri 6539
Düriye SOYKAN TAÇ Tarım Ekonomisi Bölümü Sekreteri 6585 duriyesoykan@akdeniz.edu.tr,
Nilgün ALAYUNT Tarım Makinaları Bölümü Sekreteri 6522 alayunt@akdeniz.edu.tr
Seher ÖZKAN Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Sekreteri 6565
Merve ÜNAL Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Sekreteri 6530 merveunal@akdeniz.edu.tr.
Ayşe KUBİLAY Zootekni Bölümü Sekreteri 6510 aysekubilay@akdeniz.edu.tr
Erhan KARADAŞ Mühendis 6588 erkaradas@akdeniz.edu.tr
Levent TUĞCU Daimi İşçi(Mühendis) 6591 ltugcu@akdeniz.edu.tr
Hamdi ADIGÖZEL Veteriner Hekim 6593 catasol42@hotmail.com

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)