Fakülte Personeli
Adı Soyadı Görev Yeri Telefon E-Posta
Nadir GÜLER Fakülte Sekreteri 2416 nadirguler@akdeniz.edu.tr
Havana AVCI Özel Kalem 2412 avcih@akdeniz.edu.tr
Celal AKDAĞ Personel İşleri 2440  cakdag@akdeniz.edu.tr
Osman CAN Yazı işleri  6504  osmancan@akdeniz.edu.tr
Mehmet EFE Yazı işleri 3706
Tahir COŞKUN Mali İşler 6552 tahircoskun@akdeniz.edu.tr
Ahmet TEKKANAT Taşınır Kayıt-Kontrol Bürosu 6552
Hasan KAZIKOĞLU Öğrenci İşl.(Mezuniyet-Diploma) 6505 hasankazik@akdeniz.edu.tr
Mustafa HAZER Öğrenci İşleri Bürosu 6551 mhazer@akdeniz.edu.tr
Derya KIRAÇ Öğrenci işleri Bürosu 6504  deryakirac@akdeniz.edu.tr
Ali ŞAHİNKAYA Fotokopi -Teksir (Matbaa) 6562
Buket Yetgin UZ 6572 buketyetginuz@akdeniz.edu.tr
Canan Çopur KİTİŞ 3715
Ferhat ERKAN Teknik İşler Bürosu 3737 ferkan@akdeniz.edu.tr
Hüseyin BAYIR Hizmetli-Dekanlık 6500
Erkan KARA Hizmetli-Dekanlık 6500
Ayla EROĞLU  Teknisyen  6558 aylaborekci@akdeniz.edu.tr
Hayrettin TURGUT 4.Blok Danışma 6595
Ramazan DAĞDELEN 4.Blok Danışma 6595
Seyit AKYILDIZ Süt İşletmesi 2438 akyildiz@akdeniz.edu.tr
Mehmet TUNCAY Süt İşletmesi 2438
Taner TOLAN Süt İşletmesi 2438
Nail ALTUNCI Süt İşletmesi 2438 nail21@mynet.com
Nurcan AKGÜL Ürün Satış Yeri 6528
Cemal UYAR Ürün Satış Yeri 6528
Yeter YURDAKAN Bahçe Bitkileri Bölüm Sekreteri 6519 yyurdakan@akdeniz.edu.tr
Abdullah DÖNÜŞ Bitki Koruma Bölüm Sekreteri 6539  adonus@akdeniz.edu.tr
Düriye SOYKAN TAÇ Tarım Ekonomisi Bölüm Sekreteri 6585 duriyesoykan@akdeniz.edu.tr,
Nilgün ALAYUNT Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Bölüm Sekreteri 6522 alayunt@akdeniz.edu.tr
Seher ÖZKAN Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Sekreteri 6565  tbiyoteknoloji@akdeniz.edu.tr
Sakine AKPINAR Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Sekreteri 6530  sakpinar@akdeniz.edu.tr
Sibel AKYOL Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Sekreteri 6537  topraksekreter@akdeniz.edu.tr
Yusuf TÜRKAY Tarla Bitkileri Bölüm Sekreteri 2516  yturkay@akdeniz.edu.tr
Ayşe KUBİLAY Zootekni Bölüm Sekreteri 6510 aysekubilay@akdeniz.edu.tr
Servet MUTLU Çiftlik Müdürlüğü 6598
Erhan KARADAŞ Mühendis Çiftlik Müdürlüğü 6588 erkaradas@akdeniz.edu.tr
Levent TUĞCU Daimi İşçi(Mühendis) 6591 ltugcu@akdeniz.edu.tr
Hamdi ADIGÖZEL Veteriner Hekim 6593 catasol42@hotmail.com
Erkan KARACA Çiftlik Müdürlüğü 6596
Veli DURMAZ Çiftlik Müdürlüğü 2460
Güven TEMUR Çiftlik Müdürlüğü 6591

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)