İletişim


Daha Büyük Görüntüle

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 07059 / ANTALYA

Tel Öğrenci İşleri

Tel (Dekanlık Özel Kalem)

:

:

0.242.310 2474/310 6551/310 6505

0.242. 310 2412

Fax : 0.242.3102479
e-Posta : ziraat@akdeniz.edu.tr

Fakülte İletişim Rehberi

Üniversite İletişim Rehberi

Sosyal Medya Hesaplarımız

Tweet, twit, twits, twitter, twitter bird icon  twitter          Dosya:Facebook icon.svg - Vikipedifacebook        YouTube Logo | 3D Warehouse Youtube

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)