Mentorluk Programı

Sevgili Öğrencilerimiz,
2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Döneminde sizlerin mesleki deneyim ve motivasyonlarını artırmak için Mentorluk Programını başlatmış bulunuyoruz.
Mentorluk, daha deneyimli konusunda uzman bir kişinin beceri, deneyim ve tecrübelerini daha az deneyimli kişiye aktardığı, gönüllülük esasına dayanan, gelişime ve değişime odaklı bir öğrenme sistemidir. Özetle deneyimlerin paylaşılması ya da aktarılması anlamına gelmektedir. Antalya’da faaliyet gösteren özel sektör paydaşlarımızın firma sahibi ya da yöneticileri sizlere belli periyotlar halinde deneyimlerini aktaracaktır.
Bu bağlamda Mentor olarak öğrencilerimizle deneyimlerini paylaşan özel sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mentorluk Grupları

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)