Duyurular

Duyurular


BESD-BİR Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. Beyaz et sektöründe uluslararası katılımla gerçekleşen tek ve en büyük kongre olan organizasyona; Dünya’nın pek çok ülkesinden ve Türkiye’den çok sayıda önemli bilim insanı, uzman ve sektör paydaşları katılacak. Detaylar için tıklayınız.


  1. Bitirme tezlerini sunacak öğrencilerimizin poster hazırlarken uyması gereken kurallar
  2. Tarım Ekonomisi Bölümü

2015-2016 Dönemi Lisans Bitirme Tezi Poster Sunum Takvimi

1 Bitirme Tezleri Danışman Onay Tarihi 2 Mayıs 2016
2 Onaylanmış Tez ve Tez Özeti Teslim Tarihi 2 Mayıs 2016
3 Bitirme Tezleri Poster Sunum Tarihi 24 Mayıs 2016
4 Sonlandırılmış Tez Kitapçıkları ve CD’leri Teslim Tarihi 15 Haziran 2016

AÇIKLAMA:

1. Tez yazım kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgi, bölüm web sayfasında belirtilmiştir.

2. Tez özetleri; tezin amacını, yöntemini ve elde edilen sonuçları özetleyecek içerikte ve en fazla 500 kelimeden oluşacak şekilde hazırlanmalıdır.

3. Basılmış bitirme tezi kitapçığı ve CD’yi belirtilen takvime göre sunmayanlar BİTİRME ÇALIŞMASI II dersinden BAŞARISIZ sayılacaktır.

4. a) Tüm son sınıf TEB öğrencilerinin sunumlara katılmaları gerekmektedir. Sunum yoklama listesinde ismi olmayan (sunumlara katılmayan) öğrenciler de BAŞARISIZ olarak değerlendirilecektir.

b) Bitirme tezi poster sunumlarına katılım (geçerli yazılı bir mazeret hariç) zorunludur.

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Cengiz SAYIN

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)