Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TEB5029 Pazarlama İlkeleri Seçmeli Dersler 3 0 6 METİN GÖKSEL AKPINAR
TEB5021 Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metodları Seçmeli Dersler 3 0 6 İBRAHİM YILMAZ
TEB5015 Kırsal Kalkınma Politikaları Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5013 TARIMSAL PİYASALAR Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5025 ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNE DAYALI YAYIM SİSTEMİ Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5037 MAKRO EKONOMİK ANALİZ Seçmeli Dersler 3 0 6 MAKBULE NİSA MENCET
TEB5039 KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli Dersler 3 0 6 İLKAY KUTLAR
TEB5041 KIRSAL KALKINMA MODELLERİ Seçmeli Dersler 3 0 6 YAVUZ TAŞCIOĞLU
TEB5003 TARIM VE GIDA POLİTİKASI Seçmeli Dersler 3 0 6 CENGİZ SAYIN
TEB5019 MİKRO EKONOMİK ANALİZ Seçmeli Dersler 3 0 6 BURHAN ÖZKAN
TEB5031 TÜKETİM TEORİSİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5023 TARIMDA BİLİRKİŞİLİK VE DEĞERLEME Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5011 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Seçmeli Dersler 3 0 6 CENGİZ SAYIN
TEB5027 ARAZİ EKONOMİSİ Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5007 TARIM İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli Dersler 3 0 6 İBRAHİM YILMAZ
TEB5033 Tarım Ekonomisinde Uygulamalı Ekonometri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5017 Tarımsal Yatırım Projelerinin Finansal ve Ekonomik Analizi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5009 TARIMSAL YATIRIM FİNANSMANI Seçmeli Dersler 3 0 6 SÜLEYMAN KARAMAN
TEB5049 Tarımsal Yayım Seçmeli Dersler 3 0 6 ORHAN ÖZÇATALBAŞ

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TEB5018 Yayım Projeleri Hazırlama ve Değerlendirilmesi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5020 KIRSAL TURİZM VE YAYIM İLİŞKİSİ Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5012 Tarım Hukuku Özel Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5034 Kırsal Alanda Toplumsal Cinsiyet Analizi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5006 TARIM VE GIDA POLİTİKASI Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5022 TARIMSAL VERİMLİLİK VE ETKİNLİK ANALİZLERİ Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5024 TARIMSAL KOOPERATİF İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5036 TARIMDA ÖRGÜTLENME POLİTİKALARI Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5038 ODAK GRUP ARAŞTIRMALARI ANALİZ VE YÖNETİMİ: SWOT VE MODERATÖRLÜK Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5040 TARIMSAL PİYASALAR. Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5042 PAZAR VE REKABET ANALİZİ. Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5008 TARIM İŞLETMECİLİĞİ- Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5046 KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE ANALİZİ- Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5010 Tarım Ürünleri DışTicaret Politikası Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5014 Tarım Ekonomisinde Regresyon Analizi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5016 Tarımsal Üretim Fonksiyonları Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5032 Çevre Politikaları ve Tarım Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5030 VERİ ANALİZİ Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5026 Uluslararası Pazarlama Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TEB5028 Satış Yönetimi Seçmeli Dersler 3 0 6 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TEB6903 DÖNEM PROJESİ Zorunlu Ders 0 0 30

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TEB6904 DÖNEM PROJESİ Zorunlu Ders 0 0 30 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)