Academic Staff

Prof.Dr. Burhan OZKAN

Research Interest: Farm Management

Phone. 242 3102475
Fax: 242 2274564
Mobile: 05325693384
E-mail: bozkan@akdeniz.edu.tr
http://ekonomi.ziraat.akdeniz.edu.tr/prof-dr-burhan-ozkan

Prof. Dr. Cengiz SAYIN

Department Chair
Head of Agricultural Policy end Extension Unit
Research Interest: Agricultural Policy

Prof. Dr. Ibrahim YILMAZ

Research Interest: Agricultural Production Economics
Prof. Dr. Orhan OZCATALBAS
Research Interest: Agricultural Extension

Assoc. Prof. Dr. Handan AKCAOZ

Research Interest: Agricultural Risk Management

Assist. Prof. Dr. M. Goksel AKPINAR

Research Interest: Agricultural and Food Products Marketing

Asist. Prof.Dr. Suleyman KARAMAN

Research Interest: Agricultural Production Economics

Asist. Prof.Dr. M. Nisa MENCET

Agricultural Policy

Res.Assist.Dr. İlkay KUTLAR

Research Interest: Agricultural Extension

Res.Assist.Dr. R.Figen CEYLAN

Research Interest: Agricultural Policy

Res. Assist. Yavuz TASCIOGLU

Research Interest: Agricultural Policy

Res. Assist. Asaf OZALP

Research Interest: Farm Management

Res.Assist.Eda ILBASMIS

Reserch Interest: Farm Management

Res.Assist.Sinem GULCAN

Reserch Interest: Food Products Marketing

Res. Assist. Oya SAV

Research Interest: Agricultural Policy

Res. Assist. Pınar TEKBAŞ

Research Interest: Agricultural Policy

Res. Assist. Pınar TEKBAŞ

Research Interest: Agricultural Policy

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)