Research
Project Title Funding Associations Year
1.Rural Development Support Program, Social and Economical Evaluation of Investments: The Case of the Western Mediterranean Region Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2009-2011
2.Member of the European Union and Candidate Countries Agricultural Sector Analysis of the Effect of Economic Growth Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2010-2011
3.Economic Analysis of Pomegranate Production in Antalya Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2010-2011
4.Determination of the Factors Affecting Energy Drinks Consumption in Antalya Province Akdeniz University Scientific Research Project Management Department 2009-2010
5.Households in Urban Area in Turkey ‘Attitudes Towards Saving Water, Drinking Water Health Risk Susceptibility Determination of Preferences and Consumption: The Case of the Mediterranean Region TUBITAK 2009-2010
Completed Projects Funding Associations Year
1.Reorganization of Akdeniz University EDC as EUi Office European Union 2008-2009
2.Risk Analysis of Member and Non-Member Farmers Dairy Cow Breaders Union in Antalya Province. Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2005-2006
3.Consumer Preferences on Fresh Fruit and Vegetable Supply Channel; Modern Retailers (Super-Hyper Market) Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2005-2006
4.Development and training of Producers’ Organisations in pre- and post-accession countries Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of the Netherland 2005-2006
5.Determination of Milk Collection Stations Missions For Providing Food Safety And Preventing Street Sale of Milk: A Case Study of Antalya Province TUBITAK 2006-2007
6. An Analysis of Profit Efficiency for Greenhouse Tomato Production in Antalya Province TUBITAK 2006-2008
7. The Analysis of Factors Affecting Household Fish Consumption And Purchasing Behavior in Urban Area In Antalya Province. Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2002-2004
8. A Research Adoption and Diffusion of Bumble Bee (Bombus Tesseris) use in Greenhouse Vegetables Production in Antalya Province. Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2002-2004
9. Investigation of Tenants and share cropping in relations in Vegetable Production in Greenhouses in Antalya Province Akd.Univ. Scientific Research Project Management Department 2002-2004
10. EUREPGAP Implementations in EU and Possible Affects on Fresh Fruit and Vegetable Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2002-2004
11. Determination of Producers Attitude and Behaviours to Risk and Uncertainties affecting agricultural production in Antalya Province . TÜBİTAK 2002-2004
12. Analysis of Citrus Production and Marketing Structure in Antalya Province Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2002-2003
13. Examination of Export Oriented Cut Flower Production and Export Structure in Antalya Province Akd.Univ. Scientific Research Project Management Department 2002-2003
14. West Mediterranean Regional Development Project TOBB 2003
15. Econometrical Analysis of Economic Crises (2001 Year) Effects on Red and White Meat Demand: Logit Model SD University Scientific Research Project Management Department 2002-2003
16. Determination of Production and Marketing Structure of Vegetable Seed Production in Antalya Province Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2002-2003
17. Determination of Potential Consumers Purchasing Behavior for New Supermarket in Gulluk District in Antalya Province Private Sector 2002
18. Econometrical Analysis of Bombus Bee Usage for Tomato Growing Greenhouse in Antalya Province Akd.Univ. Scientific Research Project Management Department 2001-2002
19. Fresh Fruit and Vegetable Marketing Research in Antalya Province Ministry of Agriculture Citrus and Greenhouses Institute 2002
20. An Economic Analysis of single and double greenhouse tomato production in Antalya Province Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2001-2002
21. Research with Logit Analysis on Which Factors Affect Milk Consumption Demand SD University Scientific Research Project Management Department 2001-2002
22. Social Gender Analysis and Information Sources of Member and Non-member Farmers Dairy Cow Breaders in Central Town of Antalya Province. Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 2000-2002
23. Chemical Usage in Turkish Agriculture: Inefficiency, Problems and The Effects of Alternative Arrangements (Antalya Case) Ministry of Agriculture 2000-2001
24. Crop Production Costs in Antalya Province, Input Use and Production Costs for Important Crops in Some Regions of Turkey Ministry of Agriculture 2000-2001
25. Baseline Formation and Pilot Application Analysis Project for Direct Income Support Application: A Case Study for Antalya Province, Analysis and Monitoring the Direct Income Support Project in Antalya Province Ministry of Agriculture 2000-2001
25. Effect Of High Density Planting On The Earliness, Yield And Quality Of Grapenives In Polyhouse TÜBİTAK 1999-2002
26. A comparative Analysis of Research Results, Farmers Practices and Extension Service Suggestions in Maze production in Antalya Province Akd.Univ. Scientific Research Project Management Department 1992-2002
27. Input and Functional Analysis of Wheat and Cotton Production in Central and Serik Counties of Antalya Province Agricultural Economics Department 1999-2002
28. Consumers Retailer Choices and Purchasing Behavior in Urban Area in Antalya Province Private Sector 1999-2000
29. Mushroom Production, Processing, Marketing Channels and Consumption Inclination in Antalya Province Ministry of Agriculture Citrus and Greenhouses Institute 1999-2000
30. Econometric Analysis of Cotton Production According to Land Usage in Antalya Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 1999-2000
31. Fresh Fruit and Vegetable Wholesale Market Operation and Assessment of New Wholesale Market Law in Antalya Province Akd. Univ. Scientific Research Project Management Department 1999-2000
32. Students Expectations and Visions for Education System Akdeniz University Agricultural Faculty Akdeniz University Agricultural Faculty Deanery 1999
33. Women’s Role in Vegetable Farming Systems in Antalya and Samsun, Turkey (Antalya Case) British Council 1998-2001
34. A Research on Technical and Economic Characteristics of Ornamental Plant Production in Antalya Province Akdeniz University Scientific Research Project Management Department 1998-1999
35. Determination of Recreational Use Value of the Kursunlu Waterfall Nature Park TÜBİTAK 1998-1999
36. A Research on Contractual Growing for Export Based Cut Flower Growing in Antalya Province Ministry of Agriculture, Citrus and Greenhouse Research Institute 1997-1998
37.Export Based Cut Flower Sector Production Structure and Main Marketing Problems in Antalya Province Ministry of Agriculture, Citrus and Greenhouse Research Institute 1997
38. Export Based Cut Flower Sector Production Structure and Main Marketing Problems in Turkey Ministry of Agriculture, Citrus and Greenhouse Research Institute 1996-1997
39. Examination of the Citrus, Pomegranate, Loquat, Avocado Costs in the Main Production Areas of Antalya Province Ministry of Agriculture, Citrus and Greenhouse Research Institute 1996-1997
40. Examination of the Cotton, Sesame, Wheat, Peanut, Maize, Soybean, Costs in the Main Production Areas of Antalya Province Ministry of Agriculture, Akdeniz Agricultural Research Institute 1992-1998

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)