Teaching

The Department of Agricultural Economics of Akdeniz University (AKTEB) meets the needs of stakeholders resulting from economic and social issues related to agriculture, natural resources, and rural communities. The department is committed to enhancing the quality of life for the people of Antalya and the national and global communities by:

Providing new knowledge to support agricultural economies of Antalya and the nation and understanding of economic and social matters related to agricultural and to rural communities.
Helping people improve their lives through application of research-based knowledge focused on economic and social issues and needs.
The AKTEB”s teaching mission is to provide students with analytical skills and general knowledge as well as the ethical and professional expertise to be responsible, critically-thinking citizens, well prepared to be leaders in their communities. The Department of Agricultural Economics offers a study, to prepare graduates for a wide variety of careers.

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)