Projeler

Yürütülmekte Olan Projeler

Tamamlanmış Projeler

Proje Adı Destekleyen Kuruluş Yıl
1.Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programının Sosyal ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi:Batı Akdeniz Bölgesi Örneği Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2009-2011
2. Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülkelerde Tarım Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisinin Analizi Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2010-2011
3.Antalya ilinde Nar Üretiminin Ekonomik Analizi Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2010-2011
4. Antalya İli Merkez İlçede Aşılı ve Aşısız Fide ile Cam Serada tek Ürün Domates Üretiminin Ekonometrik Analzi Akd. Univ. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2010-2011
5. Antalya İlinde Enerji İçecekleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2009-2010
6.Türkiye’de Kentsel Alanda HaneHalklarının Su Tasarrufuna Yönelik Tutumları, İçme Suyunda Sağlık Riski Duyarlılıkları ve Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi: Akdeniz Bölgesi Örneği TÜBİTAK 2009-2010
Proje Adı Destekleyen Kuruluş Yılı
1.Türkiye’nin AB’ye Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi TEAE Projesi – Yaş Meyve-Sebze Dilimi TÜBİTAK 2006-2008
2. Reorganization of Akdeniz University EDC as EUi Office Avrupa Birliği 2008-2009
3. Antalya İlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi TÜBİTAK 2006-2008
4. Antalya İlinde Serada Sebze Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerdeDoğru Yetiştirme Teknikleri Uygulamalarının ve Eurepgap’ınTarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi TÜBİTAK 2005-2006
5. Süt Toplama Merkezlerinin Gıda Güvenliğini Sağlama ve Sokak Sütçülüğünü Önlemedeki Rollerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği TÜBİTAK 2006-2007
6. Tüketicilerin Yaş Meyve Sebze Tedarik Kanalı Seçimi; Modern Perakendeciler (Süper- Hiper Marketler) Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2005-2007
7 Devolopment and training of producers organisations in pre and post accession countries Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of the Netherland 2005-2006
8. Antalya İlinde Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerde Risk Analizi Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2005-2006
9. Antalya İli Kentsel Alanda Ailelerin Balık Tüketimi ve Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2002-2004
10. Antalya İlinde Serada Sebze Yetiştiriciliğinde Bombus Arısı (Bombus terrestris) Kullanımının Benimsenmesi ve Yayılması Üzerine Bir Araştırma Akd. Üniv. Bilimsel Araştırmalar Yönetim Birimi 2002-2004
11. Antalya İlinde Serada Sebze Üretimi Yapan İşletmelerde Kiracılık ve Ortakçılık İlişkilerinin İncelenmesi Akd. Üniv. Bilimsel Araştırmalar Yönetim Birimi 2002-2004
12. Avrupa Birliği’nde EUREPGAP Uygulamalarının Yaş Meyve ve Sebze İhracatımıza Olası Etkileri Akd. Üniv. Bilimsel Araştırmalar Yönetim Birimi 2002-2004
13. Antalya İlinde Tarımsal Faaliyeti Etkileyen Risk ve Belirsizliklere Karşı Çiftçilerin Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi TÜBİTAK 2002-2004
14. Antalya İlinde Turunçgil Üretimi ve Pazarlama Yapısının Analizi Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2002-2003
15. Antalya İlinde İhracata Yönelik Kesme Çiçek Üretimi ve İhracat Yapısının İncelenmesi Akd. Üniv. Bilimsel Araştırmalar Yönetim Birimi 2002-2003
16. Batı Akdeniz Bölgesi Bölgesel Gelişim Projesi TOBB 2003
17. Ekonomik Krizin (2001 Yılı) Kırmızı ve Beyaz Et Talebine Etkilerinin Ekonometrik Analizi: Logit Modeli SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2002-2003
18. Antalya İlinde Sebze Tohumu Yetiştiriciliğinin Üretim ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2002-2003
19. Antalya İli Güllükte Yeni Açılacak Süpermarket İçin Potansiyel Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının Belirlenmesi Özel Sektör 2002
20. Antalya İlinde Cam Sera Domates Yetiştiriciliğinde Bombus Arısı Kullanımının Ekonometrik Analizi Akd. Üniv.i Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2001-2002
21. Antalya İli Yaş Meyve ve Sebze Pazar Araştırması TKB Narenciye ve Seracılık Arş. Enstitüsü 2002
22. Antalya İlinde Serada Tek ve Çift Ekim Domates Üretiminin Ekonomik Analizi Akd. Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2001-2002
23. İçme Sütü Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli İle Araştırılması SDÜ Üniversitesi Araştırma Fonu 2001-2002
24. Antalya İli Merkez İlçesindeki Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Üyesi Olan ve Olmayan İşletmelerde Toplumsal Cinsiyet Analizi ve Bilgi Kaynakları Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu 2000-2002
25. Türkiye Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Etkinsizlik, Sorunlar ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri (Antalya Dilimi) TKB 2000-2001
26. Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri (Antalya Dilimi) TKB 2000-2001
27. Gelire Doğrudan Destek Uygulaması İçin Başlangıç Verileri (Baseline) oluşturma ve Pilot Uygulamanın Değerlendirilmesi Projesi TKB 2000-2001
28. Seralarda Sık Dikim Asma Yetiştiriciliğinin Erkencilik, Verim ve Kaliteye Etkisi TÜBİTAK 1999-2002
29. Antalya’da Mısır Üretiminde Üretici Uygulamaları ile Yayım Şubesi Önerileri ve Araştırma Bulgularının Karşılaştırmalı Analizi Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu 1999-2002
30. Antalya İli Merkez ve Serik İlçeleri Ova İşletmelerinde Buğday ve Pamuk Üretiminde Girdi Kullanımı ve Üretimin Fonksiyonel Analizi Tarım Ekonomisi Bölümü 1999-2002
31. Antalya İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Perakendeci Seçimi ve Satın Alma Davranışları Özel Sektör 1999-2000
32. Antalya İlinde Mantar Üretimi İşlenmesi Pazarlama Kanalları ve Tüketim Eğilimi Üzerine Araştırmalar TKB , Narenciye Araştırma Enstitüsü 1999-2000
33. Antalya’da Arazi Tasarruf Şekillerine Göre Pamuk Üretiminin Ekonometrik Analizi Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu 1999-2000
34. Antalya Yaş Sebze ve Meyve Halinin İşleyişi ve Yeni Hal Yasasının Etkilerinin Değerlendirilmesi Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu 1999-2000
35.Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 1999-2000
36. Women’s Role in Vegetable Farming Systems in Antalya and Samsun, Turkey (Antalya dilimi) BRITISH COUNCIL 1998-2001
37. Antalya İli İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üretiminin Teknik ve Ekonomik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu 1998-1999
38. Kurşunlu Tabiat Parkı’nın Ekonomik Değerinin Saptanması TÜBİTAK 1998-1999
39. Antalya İlinde Dışsatıma Yönelik Kesme Çiçek Üretimindeki Sözleşmeli Yetiştiricilik Üzerinde Bir Araştırma TKB, Narenciye Araştırma Enstitüsü 1997-1998
40. Antalya’da Dışpazara Yönelik Kesme Çiçek Sektörünün üretim Yapısı ve Başlıca Pazarlama Problemleri Üzerine Bir Araştırma TKB, Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü 1997
41. Türkiye’de Dışsatıma Yönelik Kesme Çiçek Sektörünün Üretim Yapısı ve Pazarlama Sorunları TKB Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü 1996-1997
42. Antalya İlinde Üretimin Yoğun Olduğu Yörelerde Turunçgil, Nar, Yenidünya ve Avokado Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi TKB, Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü 1996-1997
43. Antalya İlinde Üretimin Yoğun Olduğu Yörelerde Pamuk, Susam, Buğday, Yerfıstığı, Mısır ve Soya Üretim Maliyetinin Saptanması TKB Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 1992-1998
1.Antalya İlinde Modern ve Geleneksel Serada Domates Üretiminin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 2005-2006

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)