Akademik Personel

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Kemal KARABAĞ
İletişim: (0242) 310 2506

Bitki Biyoteknolojisi ABD Hayvan Biyoteknolojisi ABD Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji
Prof. Dr. Faik KANTAR  Prof. Dr. Kemal KARABAĞ (ABD Başkanı) Prof. Dr. Tarlan Mammedov
Prof. Dr. Nedim MUTLU (ABD Başkanı)  Doç. Dr. Hasan MEYDAN Dr. Öğretim Üyesi Ersin AKINCI (ABD Başkanı)
Doç. Dr. Esin ARI  Dr. Öğretim Üyesi Demir ÖZDEMİR Dr. Öğretim Üyesi Münevver Aksoy
Dr. Öğretim Üyesi Hatice İKTEN  Arş. Gör. İnanç SOYLU
Dr. Öğretim Üyesi Aydın AKBUDAK
Arş. Gör. Durmuş ÇETİN

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileriv

 • Dilara ALTUN
 • İsmail AKGÜN
 • Ecehan AKMAN
 • İsmail AKGÜN
 • Hacer Merve BANKOĞLU
 • Canseri BOZKUŞ
 • Bilgehan CERTEL
 • Özlem ÖZDEMİR
 • İnanç SOYLU
 • Selcan Sevinç SOLAK
 • Cansu ŞİMŞEK
 • Ayşe TANER
 • Serkan TOKGÖZ
 • Selcen YILDIRIM
 • Özlem YÜCESAN

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)