Dr. Öğretim Üyesi Ersin Akıncı

Assistant Professor Dr. Ersin Akıncı

Akdeniz University

Department of Agricultural Biotechnology

Head of Enzyme and Microbial Biotechnology Division

Phone: +9 0242 227 44 00 – 2532

E-mail: ersinakinci@akdeniz.edu.tr

CV: http://aves.akdeniz.edu.tr/ersinakinci/

 

Education:

  • Ph.D in Molecular, Cellular, Developmental Biology and Genetics 2012

University of Minnesota, Stem Cell Institute, Minneapolis, USA

Advisor: Jonathan M. W. Slack

  • M.Sc. in Molecular Biology and Genetics 2007

Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey

  • B.Sc. in Biology (Zoology)2003

Ege University, Izmir, Turkey

Resarch:

The main research activity in my lab is related to cell therapy and stem cell studies. I am currently leading research projects in which we are creating human and mouse IPSCs (Induced Pluripotent Stem Cells) and trying to reprogram pancreatic beta cells from various cell types including differentiated somatic cells and stem cells.

Lab Positions:

We are currently looking for 2 M.Sc. students who will work in a TÜBİTAK project as fellows. Please email Dr. Akıncı to learn details and to see other open positions in his lab.

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)