Dr. Öğretim Üyesi Hatice İkten

 ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Hatice İKTEN

2. Doğum Tarihi: 01/02/1968

3. Unvanı: Yarımcı Doçent Doktor

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Ege  Üniversitesi

1989

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Nebraska Üniversitesi

2000

Doktora

Bahçe Bitkileri

Ege Üniversitesi

2008

 5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi:13.07.2011

 
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Çorum İli İskilip İlçesinde Yetişen Mahalli Misket Elmalarının Fenolojik, Morfolojik, Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Moleküler Olarak Tanımlanması (İkinci Danışman)


7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1.1. Baysal Ö., F. Mercati, H. İkten, R. Çetinkaya, Y. Aysan, F. Carimi, J.A. Teixeira Da Silva (2011) Clavibactermichiganensis subsp. michiganesis: Tracking Strains Using Their Genetic Differentiations by ISSR Markers inSouthern Turkey. Physiological and Molecular Plant Pathology 75:113-119.

7.1.2. İkten, H., N.Mutlu, O.Gulsen, H. Kocataş, U. Aksoy. 2010. Elucidating genetic relationships, diversity and population structure among the Turkish female figs. Genetica . 138:169–177. 7.2.1.

7.1.3. İkten, H., Paul E. Read, 2010. The Effects of Growth Regulators on Micropropagation of Grapevine (Vitis Spp.) ‘Marechal Foch’ and ‘Lacrosse’, International Journal of Fruit Science Volume 10, Issue 4, pages 367 – 378.

7.1.4. Arı, E., H. İkten, M. Gocmen, R. Coskun ve A. Eren.2010. Comparative evaluation of different embryo rescue techniques on parthenogenetic melon (Cucumis melo L.) fruits induced with irradiated polen. African Journal of Biotechnology. Vol 9(33). ), pp. 5347 – 5356.

7.1.5. Baysal Ö., M. Siragusa, H. İkten, İ. Polat, E. Gümrükcü, F. Yigit, F. Carimi And J.A. Teixeira Da Silva. Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici races and their genetic discrimination by molecular markers in West Mediterranean region of Turkey. Physiological and Molecular Plant Pathology 74 (2009) 68–75.


7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2.1. İkten, H., , O.Gulsen, S. S. Solak, C.İkten,  N.Mutlu, H. Kocataş. Preliminary Results of Genetic Linkage Map in Edible Fig (Ficus carica L.). International Plant Breeding Congress10-14 November 2013, Antalya, Türkiye.

7.2.2. Mutlu, N., H. İkten, O. Gülşen, H. Kocataş, U. Aksoy.  Association Mapping for Sex and fruit characteristics in Ficus carica. HortScience, Vol.43(4): 1117 (2008).

7.2.3. Baysal Ö., İkten H., Çalişkan M. And Zeller W. 2008. An efficient method in genetical discrimination of biological control agents by molecular ISSR and RAPD markers. 2nd International symposium on biological control of bacterial plant disease Orlando, Florida, USA. S.27.

7.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3.1. İkten H. 2006, Doku Kültürünün Bitki Islahındaki Yeri. Hasad (Bitkisel Üretim), Sayı: 253, 87:90.

7.3.2. İkten H. 2006, Bitkilerde Doku Kültürü Teknikleri. Hasad (Bitkisel Üretim), Sayı:249, 90:93.

7.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

74.1. Doğru, B., T. Karadeniz, H. İkten, M. S.Çorumlu, İskilip’te Yetiştirilen Mahalli Misket Elmalarının Pomolojik Özellikleri. Ulusal Tarım Kongresi. 26- 29 Ekim 2013. S.63.  

7.4.2. İkten, H. P. E. Read. Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin In Vitro Koşullarda Asma Yapraklarından Sürgün Oluşumuna Etkisi. VI.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Şanlıurfa.

7.4.3. İkten H., P. E. Read,T. J. Weeks., Asmada Biolistik Transformasyon Yöntemi Kullanılarak Yaprak Disklerine Gen Tranformasyonunu Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu. 1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi. 26-29 Ekim 2010.

74.4. İkten H.,E. Alagöz, C. İkten. Biberde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’ne  (TSWV) Dayanıklılığın Moleküler Testlemesine Yeni Bir Yaklaşım. 1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi. 26-29 Ekim 2010.

7.4.5. Göçmen, M., İkten, H., Devran, Z., 2009. Biberde Phytophthora capsici Leon Etmeninin Spesifik PCR Primerleri Kullanılarak Tanımlanması. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz, Van, s. 192.

7.4.6. Baysal Ö., İkten H., Polat İ., Gümrükçü E., Çelik N., Ünlü A. (2009) Organik tarımda hastalıklarla mücadelede kullanılan biyolojik ajanların moleküler yöntemlerle karekterizasyonu. 1. GAP Organik Tarım Kongresi 17- 20 Kasım. Bildiri Özetleri s. 186


7.5. Diğer yayınlar

7.5.1. Mutlu, H., E. Tekintaş., 1994., Van Ekolojik Koşullarında Örtü Altı Uygulamasının Bazı Meyve Türlerinde Çöğür Gelişimine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Y.Y.Ü. Fen Bil.Ens.Derg. 3(1) 28:34

 

8. Ulusal ve Uluslararası Projeler

PROJE ADI

KURUM

GÖREV

TARİH

İncir (Ficus carica L.) Genetik Bağlantı (Linkage) Haritasının Oluşturulması*

TÜBİTAK-1001

110 O 659

Yürütücü

2011-2014

İncirde Moleküler Islaha Geçiş, Önemli Karakterlere Bağlı Moleküler Marker Oluşturulması. **

TÜBİTAK-1001

105 O 056

Araştırmacı

2005-2007

Biberde (Capsicum annuum L.) Kök Boğazı Yanıklığının  (Phytophthora capsici) ve Patlıcan da (Solanum melongena) da Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp. melongenae) Solgunluğuna karşı Dayanıklılığı Kontrol eden Genlerinin Haritalanması ve Moleküler Marker’ların Oluşturulması**

TÜBİTAK-1001

104 O 398

Araştırmacı

2004-2007

Türkiye’deki Phytophthora capsici  L. (Biber Kök Boğazı Yanıklığı) İzolatlarının Fenotipik – Genetik Karakterizasyonu ve Virulenslikleriyle İlgili Moleküler İşaretleyicilerin Belirlenmesi**

TÜBİTAK-1001

107O496

Araştırmacı

2007-2009

Türkiye F1 Hibrit Çeşitlerinin Geliştirilmesi Ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği**

DPT-

2004-K

120170

Araştırmacı

2004-2009

Örtüaltı Sebze ve Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Metil Bromid Kullanımının Sonlandırılması

UNIDO

Araştırmacı

2003-2008

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)