Prof. Dr. Faik Kantar

ADI ve SOYADI : Faik KANTAR

UNVANI: Prof. Dr.

BÖLÜM/ANABİLİM DALI : Tarımsal Biyoteknoloji

ÇALIŞMA KONUSU  : Tohum, Bitki ıslahı, ekolojik üretim girdileri

ADRES : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü  ANTALYA

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Alan

Fakülte/Üniversite

Lisans Tarla Bitkileri Ziraat Fak., Atatürk Üni.
Y. Lisans Tarla Bitkileri Fen Bilimleri Enst. Atatürk Üni.
Doktora Tarla Bitkileri Nottingham Üniversitesi

GÖREVLER

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Araş. Gör. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl., Erzurum
Yard. Doç. Dr. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl., Erzurum
Doç. Dr. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl., Erzurum
Prof. Dr. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl., Erzurum
Prof.Dr. Faik Kantar Akdeniz Üni. Ziraat Fak. Tarımsal Biyoteknoloji Böl. Antalya

 

FAALİYETLER VE ESER ADI
BÖLÜM: ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİ
a. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded)  tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler
 
KANTAR, F., HEBBLETHWAITE, P.D., PILBEAM, C.J. (1994). Studies on the establishment of white flowered faba beans. Journal of Agricultural Science of Cambridge,123:341-348.
KANTAR, F., PILBEAM, C.J., HEBBLETHWAITE,  P.D. (1996). Effects of tannin content of faba bean  (Vicia faba)seed on seed vigour, germination and field emergence. Annals of Applied Biology 128:85-93.
KANTAR, F., HEBBLETHWAITE, P.D., PILBEAM, C.J. (1996). Factors influencing disease resistance in high and low tannin Vicia faba. Journal of Agricultural Science of Cambridge 127:83-88.
 ÇAKMAKÇI, R., ORAL, E., KANTAR, F. (1998). Root yield and quality of sugar beet (Beta vulgaris L.) in Relation to plant population. Journal of Agronomy And Crop Science 180:45-52.
ÇAKMAKÇI, R., KANTAR, F., ALGUR, Ö.F. (1999). Sugar beet and barley yields in relation to Bacillus Polymixa and Bacillus megatherium var. Phosphaticum nodulation. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 162:437-442.
GÖKKUŞ, A., KOÇ, A., SERİN, Y., ÇOMAKLI, B., TAN, M.,KANTAR, F. (1999).  Hay yield and nitrogen harvest in smooth bromegrass mixtures with alfalfa and red clover in relation to nitrogen application. European Journal of Agronomy, 10:145-151.
ÇAKMAKÇI, R., KANTAR, F., ŞAHİN, F., (2001). Effect of N-2-fixing bacterial inoculations on yield of sugar beet and barley. Journal Of Plant Nutrition And Soil Science, 164 (5):527-531.
KANTAR, F., ELKOCA, E., ÖĞÜTCÜ H., ALGUR, Ö.F. (2003). Chickpea Yields in Relation to Rhizobium Inoculation from Wild Chickpea at High Altidues. J. Agronomy and Crop Science, 189:291-297.
ŞAHİN, F., ÇAKMAKÇI, R., KANTAR, F. (2004). Sugar beet and barley yields in relation to inoculation with N2-Fixing and phosphate solubulizing bacteria. Plant and Soil 265:123-129.
ELKOCA, E., KANTAR, F., ZENGİN, H. (2005). Weed control in lentil (Lens culinaris) in Eastern Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 33:223-231.
ELKOCA, E., KANTAR, F. (2006). Response of pea (pisum sativum L.) to mepiquat chloride under varying application doses and stages. J. Agronomy and Crop Science 192:102-110.
ELKOCA, E., KANTAR, F., ŞAHİN, F., (2008). Influence of nitrogen Fixing Bacteria on the Nudulation, Plant Growth, and Yield of Chickpea. J. of Plant Nutrition, 31:157-171.
ÖĞÜTÇÜ, H., ALGUR, Ö.F., ELKOCA, E., KANTAR, F., (2008). The determination of Symbiotic Effectiveness of Rhizobium Strains Isolated From Wild Chickpeas Collected From High Altitudes in Erzurum. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 32(4) 241-248.
OZTURK, I., KARA, M., ERCİŞLİ, S., KANTAR, F. (2010).Physical and Chemical Grain Properties of New Registered Common Bean cv.. ‘Kantar-05’. Sains Malaysian 39(5):725-730.
 
b. SCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded) tarafından taranan dergilerde yer alan teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, kitap kritiği ve benzeri diğer yayınlar
 
DEMİRCİ, E., EKEN, C., KANTAR, F. (1998).  Wilt and root rot pathogens of chickpea cv.Aziziye-94. Journal of Plant Pathology 80(2):175 (Disease Note).
 
a. Madde 1.1. de sayılan indeksler dışındaki uluslararası indeksler (CAB) tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler
KANTAR, F., KIZILOGLU, T., ÇAGLAR, Ö., AKTEN, S. (1994). Lentil Yield in relation to Rhizobium Leguminosarum inoculation in Eastern Anatolia. Lens Newsletter, 21 (2):36-40.
KANTAR, F., HEBBLETHWAITE, P.D., PILBEAM, C.J. (1994).Imbibition damage in faba beans lines near-isogenic for flower colour. Fabis Newsletter, 34-35:21-26.
KANTAR, F., HEBBLETHWAiTE, P.D., PILBEAM, C.J., Craigon, J. (1995). Genotypic differences in Temperature response of the germination of near-İsogenic faba beans. Fabis Newsletter 36/37:3-7.
 ÇİFTCİ, V., ÜLKER, M., KANTAR, F. (1998). Lentil (Lensculinaris MEDIC.) yields in relation to Zinc application. Lens Newsletter 25(1-2):35-38.
KANTAR, F., HEBBLETHWAİTE, P.D., PILBEAM, C.J. (1999). Seed Quality in Relation to Weathering Resistance in Near Isogenic Faba Beans for Testa Tannins. FABIS Newsletter 42:35-38.
ELKOCA, E., KANTAR, F., ZENGİN, H. (2004). Effects of Chemical and Agronomical weed Control Treatments on Weed Density, Yield and Yield parameters of Lentil (Lens culinaris L. Cv. Erzurum-89). Asian Journal of Plant Science 3 (2):187-192.
 
a. Madde 1.1. ve 1.2 nin kapsamı dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler
KANTAR, F., ÖZTÜRK, A., ELKOCA,E. (1999). Mercimek tahıl karışımlarında verim ve verim unsurları [Yield and Yield Component in Lentil-Cereal Mixtures].  Atatürk Üniv.Zir.Fak.Der. 29(2):187-197.
KANTAR, F., ÖZER, H., ÖZTÜRK, A. (1999). Tarla Bitkileri Bölümü ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde Tarla Tarımı[Department of Agronomy and husbandry of Field Crops in Eastern Anatolia]. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der.2000 Yılı özel sayısı:53-68.
KANTAR, F., ELKOCA, E., ZENGİN, H. (1999). Chemical and agronomical weed control in chickpea (Cicer arietinum L. cv. Aziziye-94)[Nohut (Cicer arietinum L. Cv. Aziziye-94)’de Kimyasal ve Agronomik Yabancı Ot Mücadelesi]. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23 (6): 631-635.
DEMIRCI, E., EKEN, C., KANTAR, F. (1999).Pathogenicity of wilt and root rot pathogens of Chickpea  cv. Aziziye-94 [Nohut vr Aziziye-94’de Solgunluk ve kök Çürüklüğü etmenlerinin Patojenisitesi]. Journal of Turkish Phytopathology 28(1-2):25-32.
ELKOCA, E., KANTAR, F. (2001). Baklagillerde Simbiyotik Azot Fiksasyonuna             Etki Eden Bazı Faktörler [Some Factors Affecting Symbiotic Nitrogen Fixation in Legumes, Turkish with English Summary]. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg. 32(2), 197-205.
ELKOCA, E., KANTAR, F., GÜVENÇ, İ. (2003). Değişik NaCLl Konsantrasyonlarının Kuru fasülye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişmesine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Derg. 34(1):1-8.
ELKOCA, E., KANTAR, F. (2004). Erzurum Ekolojik Koşullarına Uygun erkenci ve Yüksek Verimli Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniv. Zir . Fak. Derg. 35 (3-4): 137-142.
 ELKOCA, E., KANTAR, F., ELEMAN, G., ŞAT, i, GÜNGÖR (2005). Tarla şartlarında suğuğa dayanıklı kuru fasülye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin belirlenmesi. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg. 36 (1), 7-17.
 
c. Madde 1.1., 1.2, 1.3.a. ve 1.3.b. nin kapsamı dışındaki dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler
KANTAR, F. (1993). Dane baklagil bitkilerinde fenol bileşikleri ve bunların ekolojik önemi. TARM, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2(4):57-66.
KANTAR, F., HEBBLETHWAITE, P.D., BOND, D.A. (1994). Problems and potential of faba beans (Vicia faba L.). Anadolu, J. of AARI 4(2):112-125.
KANTAR, F. (1994). Seed hardeness in grain legumes. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der. 25(1):100-106.
KANTAR, F., AKTEN, S. (1994). Lentil (Lens culinaris Medic.) yields in relation to sowing date[Değişik Ekim Tarihlerinde Mercimek (Lens culinaris Medic verimleri].  Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der. 25(4):546-552
KANTAR, F., HEBBLETHWAITE, P.D., PILBEAM, C.J.,Craigon, J. (1994). Analysis of germination and estimation of cardinal temperatures in faba beans. Atatürk üniv. Zir. Fak. Der. 25(2):238-249.
KANTAR, F., ÇAGLAR, Ö., AKTEN, Ş. (1994). Lentil (Lensculinaris Medic.) yields in Erzurum in relation To sowing density [Erzurum Şartlarında Değişik Ekim Sıklıklarında Mercimek Verimleri] . Atatürk üniv. Zir. Fak. Der. 25(3):390-397
KANTAR, F. (1994). Anti-nutritional factors (ANFs) in Vicia faba. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der. 25(3):454-460.
KANTAR, F., GÜVENÇ, İ. (1995). Türkiye’de tescilli Fasulye çeŞitlerinin çimlenme sıcaklık isteklerinin Belirlenmesi üzerine bir Araştırma. Atatürk Üniv.Zir.Fak.Der. 26 (2):285-293.
KANTAR, F., GÜVENÇ, İ. (1995).  Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.)’de tane rengi ile tohum kalitesi İlişkisi[Relationship Between seed colour and seed Quality in Common Beans (Phaseolus vulgaris L.]. Atatürk Üniv. Zir.Fak.Der. 26(2):235-244.
GÜVENÇ, İ., KANTAR, F. (1996). Tuza dayanıklı fasulye(Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinin belirlenmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 9(11):144-153.
KANTAR, F., ÇAKMAKÇI, R. (1997). Soğuğa ve Antraknoza Dayanıklı Nohut (Cicer arietinum L.) ve Kışlık Ekim Potansiyeli. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 11(15):56-69.
KANTAR, F., ELKOCA, E. (1998). Kültür Bitkilerinde Tuza Dayanıklılık [Salt resistance in crop plants, Turkish]. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der. 29(1):163-174.
ERMAN, M., BOZOĞLU, H., PEKŞEN, E., KANTAR, F.(2009). Baklagillerin Organik tarımda Rolu ve Önemi. Standart, Ekonomik ve Teknik dergi, 567:73-81.
 
Diğer Uluslararası kongre veya sempozyum bildirileri
HEBBLETHWAITE, P.D., BATTS, G.R., KANTAR, F. (1991). Influence of sowing date, irrigation, plant growth Regulator use and flower colour on yield of faba Beans. Aspects of Applied Biology, 27:77-84.
HEBBLETHWAITE, P.D., KANTAR, F. (1992). Resistance of white and coloured flowered faba beans (Vicia faba L.) to soil-borne pathogens and late stage diseases. 1st European conference on grain legumes, 1992, 329- 330, Paris, France: Association Europ‚enne des Prot‚agineux.
KANTAR, F., HEBBLETHWAITE, P.D. (1992). The effect of defective seed coats on the electrical conductivity and field emergence of white and coloured flowered faba beans. 1st European conference on grain legumes, 1992, 299-300, Paris, France: Association Europ‚enne des Prot‚agineux.
KANTAR, F., HEBBLETHWAITE, P.D. (1992). A practical electrical conductivity test scale for prediction of field emergence in faba beans (Vicia faba L.) in Adverse soil conditions. 1st European conference on Grain legumes, 1992, 213-214, Paris, France:Association Europ‚enne des Prot‚agineux.
TOSUN, F., ALTIN, M., AKTEN, Ş., AKKAYA, A., SERİN, Y.,ÇELİK, N., KANTAR, F., ÇAĞLAR, Ö., (1996). Wheat yields in relation to cropping systems under rainfed conditions in Eastern Anatolia. Aspects of Aplied Biology 47:371-374.
KANTAR F. (1997). Prospects of bio-organic fertilizers And sustainable agriculture in Turkey. The Proceedings of Training Course on Bio-Organic Farming Systems For Sustainable Agriculture (26 Nov- 6 Dec 1995), Cairo, Egypt pp.263-276.
KANTAR, F., ÇAKMAKÇI, R., KOTAN, R. (2009). Bio-inoculant and Bio-pesticide  Research  and   Production in Turkey. International Thematic  Symposium, Advances in Bioinoculant/Biopesticide Production, Formulation and Application”, 20-22 October 2009, CONSTECH, Islamabad, Pakistan.
ELKOCA, E., K. HALİLOĞLU, F. KANTAR, C. EKEN, F. DÖNMEZ, M. AYDIN, 2010. Genetic diversity of common beans (Phaseolus vulgaris L.) grown in the northeast region of Turkey based on morphological traits. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) & 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII), Legumes for Global Health, Legume Crops and Products for Food, Feed and Environmental Benefits, April 26-30, 2010, Antalya. Pp: 36.
 
Ulusal kongre veya sempozyum bildirileri
KANTAR, F., AKTEN, Ş., ÇAGLAR, Ö. (1994). Lentil (Lens culinaris L.) yields in relation

to Rhizobium Leguminosarum inoculation and NP fertilisation. Tarla Bitkileri Kongresi,

 25-29 Nisan 1994, E.Ü. Ziraat Fakultesi, Bornova, izmir s.283-285.

 KANTAR, F., ÇAKMAKCI, R., KARADO¦AN, T. (1994). Seed advancement in sugar beet

to enhance emergence. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, E.š.Ziraat Fakultesi,

 Bornova, izmir s.277-279.

KANTAR, F., HEBBLETHWAITE, P.D., PILBEAM, C.P. (1994). Factors affecting cold

emergence in Vicia faba. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, E.Ü. Ziraat Fakultesi,  Bornova, izmir s.280-282.

TAN, M., KANTAR, F., SERIN, Y. (1996). Burçak (Vicia Ervilia (L.) Wild.)’ta verim

kapasitesinin erken Dönemde testi için bazı kriterlerin belirlenmesi. Türkiye 3. Çayır-Mera  ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum s. 692-697.

ÇOMAKLI, B., KANTAR, F., TAN, N., ELKOCA, E. (1996). Fosforla gübrelenen bazı fiğ

türlerinde kök, gövde ve nodül gelişimi ile bu karakterler arasındaki ilişkiler. Türkiye 3.

 Çayır-Mera ve Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum s.648-655.

ÇAKMAKÇI, R., KANTAR, F., ORAL, E. (1997). Bacillus polymyxa ve Bacillus

megatherium var.phosphaticum aşılamasının Şeker pancarı ve arpa verimine etkisi. Türkiye

 II. Tarla Bitkileri Kongresi 22-25 Eylül 1997, Samsun s.274-278.

KANTAR, F., ELKOCA, E., ZENGİN, H. (1998). Nohut (Cicer arietinum L. cv. Aziziye

-94)’da kimyasal vekültürel yabancı ot mücadelelerinin verim ve verim komponentleri

üzerine etkisi. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998, Atatürk Üniversitesi,

 Ziraat Fakültesi, Erzurum, s.475-482.

KANTAR, F., DEMİRCİ, E., AĞSAKALLI, A. (1998). Doğu Anadolu’da Yemeklik Dane

Baklagillerin Problemleri. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 14-18 Eylül 1998, Atatürk

 Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Erzurum, s.490-498.

KANTAR, F., KIZILOĞLU, T., ALGUR, Ö.F. (1999). GAP Için Biyo-organik Tarım

Sistemleri.  GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa, s.767-774.

KANTAR, F., KOÇ, A., EŞITKEN, A., ILICALI, N. (1999). Doğu Anadolu Bölgesi’nde

Ekolojik Tarım Potansiyeli. Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 21-23 Haziran 1999,  Ege Universitesi, Izmir, sh.373-380.

KANTAR, F., ELKOCA, E., (1999). Bazı nohut Çeşitlerinin kardinal sıcaklık isteklerinin

Belirlenmesi [Determination of cardinal Temperatures and thermal time requirements for

chickpea (Cicer Arietinum L.) cutivars].  Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım  1999, Adana.

KANTAR, F., ELKOCA, E., (2001). Bazı fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşitlerinin kardinal ve toplam sıcaklık isteklerinin belirlenmesi [Determination of Kardinal and Total Germination Temperature Requırements in Some Common Beans (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes].  Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi,17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, Cilt I s:371-375.
ELKOCA, E., KANTAR, F., ŞAHİN, F., DONMEZ, F., (2001).Nitrojen bakterileriyle aşılamanın şeker pancarında bitki gelişimi üzerine etkisi [The Efect of Inoculation with Nitrogen Bacteria on Growth of Sugar Beet].  Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, Cilt II s:285-289.
 ELKOCA, E., KANTAR, F., ZENGİN, H. (2003). Mercimek (Lens culinaris L. Cv. Malzgirt-89)’te kimyasal ve kültürel yabancı ot mücadelesinin verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır,  13-17 Ekim 2003, Cilt II Bitki Yetştirme Teknikleri, sh. 180-185.
ÇAKMAKÇI, R., ŞAHİN, F., KANTAR, F. (2003). Tek Başına ve Birlikte Azot Fiksasyonu ve Fosfat Çözücü Bakteri Aşılamalrının Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır,  13-17 Ekim 2003, Cilt II Bitki Yetştirme Teknikleri, sh. 217-222.
ELKOCA, E., KANTAR, F. (2005). Farklı sıcaklık ve tuzluluk seviyelerinin fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) çıkış ve fide gelişimi üzerine etkisi. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Cilt I, Antalya, s. 191-196
ELKOCA, E., Kantar, F. (2005). Erkenci ve yüksek verimli iki yeni fasulye  çeşidi:

Kantar 05 ve Elkoca -05. Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana,

s. 226-229.

ÇAKMAKÇI, R., ŞAHİN, F., KANTAR, F. (2006). Serbest Azot Fikseri ve Fosfat Çözücü Bakteri İzolasyonu ve Uygulamaları, Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006, Yalova.sh.266-276.
Akbaş, D., F. Kantar ve E. Elkoca, 2007. Bazı fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşitlerinde Pseudomonas syringae pv. phaseolicola ve Xanthomonas Campestris pv. phaseoli’ye dayanıklılığın belirlenmesi. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Bildiriler I, Erzurum, s. 613-616.
EKEN, C., E. ELKOCA, B. DAHARLI, M.F. DÖNMEZ VE F. KANTAR, 2008. Fasulye genotiplerinin Rhizoctonia solani’nin neden olduğu kök ve hipokotil çürüklüğüne reaksiyonları. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2008, Yalova, s. 29.

EKEN, C., E. ELKOCA, T. GENÇ, M.F. DÖNMEZ VE F. KANTAR, 2009. Fasulye genotiplerinin Fusarium oxysporum f.sp. solani’ye karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009, Van, s. 173.

ELKOCA, E., KANTAR, F., YILDIRIM, E. (2008). Tescil ve Markalaşma yolunda İspir Fasulyesi. İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 26-28 Haziran 2008, İspir Erzurum sh.303-309.
ERMAN, M., KANTAR, F., PEKŞEN, E., SAYAR, M.T., ELKOCA, E., SAĞEL, Z. 2009. Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinde Üretim, Sınırlandıran Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörleri. Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı, 30-31 Temmuz 2009 Eskişehir. Sh. 30-39.

DUMLU, B., F. KANTAR, E. ELKOCA, C. EKEN VE M.F. DÖNMEZ, 2008. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi ve Çoruh Vadisi’nden toplanan 23 fasulye  (Phaseolus vulgaris L.)  genotipinin fenolojik ve morfolojik karakterizasyonu. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2008, Hatay, s. 900-904.

EKEN, C., E. ELKOCA, T. GENÇ, M.F. DÖNMEZ VE F. KANTAR, 2008. Fasulye genotiplerinin Fusarium solani f.sp. phaseoli’nin neden olduğu kök çürüklüğüne reaksiyonlarının belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2008, Hatay, s. 905-908.
KÜÇÜKASLAN, N., SEHER, M., DOĞAN, E.M., AK, İ., KANTAR, F. (2009). Sürdürülebilir Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmadaki Önemi ve kırsal Turizmin Organik tarımla Bağlantıf8sı. 1.Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Şanlı Urfa, s. 584-594.
ELKOCA, E., C. EKEN, F. KANTAR, T. GENÇ, K.E. ÖZALTIN VE M.F. DÖNMEZ, 2010. Organik tarım için kök çürüklüğü hastalığına dayanıklı fasulye genotiplerinin belirlenmesi. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010, Erzurum, s. 606-610.
DÖNMEZ, M.F., E. ELKOCA, C. EKEN, F. KANTAR VE K.E. ÖZALTIN, 2010. Yaprak hale lekesi (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) ve adi yaprak lekesine (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) dayanıklı fasulye genotiplerinin seleksiyonu. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010, Erzurum, s. 744-748.
HASDEMİR M., KANTAR F. (2010). İyi Tarım Uygulamaları ve Globalgap. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010, Erzurum, s. 135-138.

KOTAN, R., ÇAKMAKÇI, R., ŞAHİN, F.,  KARAGÖZ,  K., DADAŞOĞLU, F., KANTAR F.(2010). Türkiye‘de Bakteriyel Biyoajanlar Kullanılarak Hastalık ve Zararlıların Kontrolüne Yönelik Yapılan Biyolojik Mücadele Çalışmaları. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010, Erzurum, s.711-723.

ÇAKMAKÇI, R., KOTAN, R., KANTAR,  F., ŞAHİN F. (2010). Türkiye‘de Bitki Gelişmesini Teşvik Edici Bakteri ve Biyolojik Gübre Araştırmaları. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010, Erzurum, s.724-731.

KURT, S., KANTAR S. 2010. Yusufeli İlçesi Tarım Potansiyelinin Ekonomiye Kazandırılmasına Yönelik Tespit ve Öneriler. Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, Yusufeli, Artvin. Sh.231-254
 
 
SCI kapsamındaki atıflar
220
 
BÖLÜM: DİĞER YAYIN FAALİYETLERİ 
 
d. Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük veya bölüm yazarlığı1
KANTAR, F., HAFEEZ, F.Y.,  SHİVAKUMAR,  B.G., SUNDARAM, S.P., TEJERA, .A.,  ASLAM, A.,  BANO, A., RAJA,P.(2007).  Rhizobium Management and Nitrogen Fixation (Chickpea Breeding and Management, S.S.Yadav, B.Redden, W.Chen, B.Sharma, Eds.), CABI, UK, pp179-192.
Kantar,F., B.G. Shivakumar, C. Arrese-Igor, F.Y. Hafeez, E.M. González, A. Imran, E. Larrainzar (2010) Efficient Biological Nitrogen Fixation under Warming Climates.   (in Climate Change and Management of Cool season grain Legume Crops Eds.  S.S. Yadav, D. Mc Nail, Bob redden, S.A. Patil).p.283-306.
 
a.    Alanında Türkçe bilimsel ders kitabı ya da bölüm yazarlığı
 
KANTAR, F., EŞİTKEN, A., AKSAKAL, V., BAYRAM, M. (2006). Doğu Anadolu Bölgesi Organik Tarım Çalışmaları: Uygulama Örnekleri, Uygun Havzalar ve Bölgeler, Potansiyel Sahalar. (Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü:Sektörel Stratejiler ve Uygulamala, Eraslan, İ.H., Şelli, F. Ed.), URAK.,Yayın no. 2006/1, ISBN.975-6292-06-7, s. 744-757.
KANTAR, F., ÖZTÜRK., A. (2008). Ekolojik Tarımda Tarla Bitkileri Üretimi. Ekolojik/Organik Tarım ve Çevre. Ekolojik Yaşam Derneği Yayınları No:1 (Ak, İ., Editör), ISBN 978-9944-0-199-0-3, s. 167-180.
GÖKKUŞ, A., F. KANTAR, T. KARADOĞAN ve A. KOÇ, (2008). Tarla Bitkileri. Atatürk Üni. Zir. Fak. Yay. No:188, Erzurum, 190s.
 
BÖLÜM: DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

 

c. Çeşit tescilleri
İki Ulusal tescilli Fasülye çeşidi (Kantar-05 ve Elkoca-05)
a. Bilimsel amaçlı uluslararası burslar
INOGE (Inter-Islamic Network on Genetic Engineering and Biotecnology) Bursu 1995, Kahire, Mısır.
The British Council (Ankara) Bursu, 1997, Bilimsel Çalışmalar, İngiltere

 

CIHEAM (Mediterranean Agronomic Institute) Bursu 1996, Zaragoza, Ispanya.

 

CIHEAM (Mediterranean Agronomic Institute) Bursu 2006, Zaragoza, İspanya.

 

 
Yurtdışı deneyimi (kesintisiz en az üç ay)
Ingiltere (Doktora)
b. Belgelendirilen, eğitim-öğretim ile ilgili eğitim alma
09 Temmuz-09 Ağustos 2007 Turizm Elçisi Eğitim programı, Erzurum, Boğaziçi Üniversitesi, Yaşamboyu Eğitim Merkezi.
10-13 Temmuz 2008 Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi (Proje Döngü Yönetimi), Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi, Trabzon.
28 Ocak-1 Şubat 2009. “İşi Sağlığı ve  Güvenliği” Eğitimi, Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum.
 
d. SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
 
Çeşitli  Yabancı dergiler
Çeşitli yerli dergiler
 
a. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
2001-2002 Linking Eastern Anatolia Progress (LEAP) Doğu Anadolu Katılımcı Kırsal Kalkınma Projesi, (TUR/98/002/01) Proje Lideri
2003-2006 BTC-Atatürk Üniversitesi Erzurum Sürdürülebilir  Kırsal Kalkınma Projesi (Proje İdarecisi)
2007      Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Mevzuatın A.B.Mevzuatı İle Uyumlu Hale Getirilmesi Projesi, Pilot Proje Erzurum İl Koordinatörü.
c. Ulusal kuruluşlarla desteklenen proje yürütücülüğü
KANTAR, F.,, ELKOCA, E., EKEN, C., DÖNMEZ, F. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi ve Çoruh Vadisi’nde Yetiştirilen Kuru Fasulye Gen Kaynaklarının Toplanması ve Değerlendirilmesi , TUBİTAK- TOVAG no 107O400 (2007-2010)
 
e. Yerel kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
10 proje Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu
f. Yerel kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
2  Proje Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu
 
a-Uluslar arası sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
5. Uluslar arası Dane Baklagil Konferansı (IFLRC) program komitesi üyeliği, 26-30 Nisan 2010 Antalya
c-Uluslar arası bilimsel, sanatsal etkinliklere konferansçı olarak davet edilmek
Resource Scientist (International Thematic Symposium, Advances in Bioinoculant/Biopesticide Production, Formulation and Application”, 20-22 October 2009, COMSTECH, Islamabad, Pakistan.
d. Ulusal sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde: Görev almak
 
14-18 Eylül 1998 Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Erzurum. Düzenleme Kurulu Üyeliği
II. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu, 15-20 Mayıs, 2000, Atatürk Üniversitesi, Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erzurum. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu Düzenleme Komitesi Başkanlığı
BÖLÜM: EĞİTİM-ÖĞRETİ
Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

-Tohum Fizyolojisi

-Bitki Verim Fizyolojisi

-Tohum Biyoteknolojisi

-Biyo-Organik Tarımsal Girdiler, AR&GE ve İnovasyon

 

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)