Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
BTB7007 Enzimoloji Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7011 Biyo-Organik Tarımsal girdiler, Ar&Ge ve İnovasyon Seçmeli Dersler 2 2 8 FAİK KANTAR
BTB7013 Hibrid çeşit ıslahı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7015 Bitki Islahında Rekombinant DNA Teknolojileri Seçmeli Dersler 2 2 8 MEHMET AYDIN AKBUDAK
BTB7019 Bitkilerde Haploidi Teknikleri - II Seçmeli Dersler 2 2 8 Esin ARI
BTB7021 Moleküler Meyve Islahı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7023 Kök Hücre Biyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7025 PCR UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7005 Seminer I Seçmeli Dersler 0 2 5 FAİK KANTAR
BTB7027 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK-I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7009 BİYOTEKNOLOJİDE MOLEKÜLER VERİLERİN ANALİZİ Seçmeli Dersler 3 0 8 HASAN MEYDAN
FBE7901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 FAİK KANTAR
FBE7903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 FAİK KANTAR

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
BTB7006 Seminer II Seçmeli Dersler 0 2 5 -
BTB7008 İleri Biyokimya Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7010 Yapısal Biyoloji ve Biyoteknoloji Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7012 İleri Biyoinformatik Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7016 Biyoteknoloji ve Bitki Genetik Mühendisliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7014 Tohum Biyoteknolojisi Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7018 Bitkilerde in vitro embryogenesis Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7020 Süs bitkileri ıslahında kullanılan biyoteknolojik uygulamalar Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7024 EPİGENETİK Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7026 Biyoteknolojide Uygulamalı İstatistik - II Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7028 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE7902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE7904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
BTB7007 Enzimoloji Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7011 Biyo-Organik Tarımsal girdiler, Ar&Ge ve İnovasyon Seçmeli Dersler 2 2 8 FAİK KANTAR
BTB7013 Hibrid çeşit ıslahı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7015 Bitki Islahında Rekombinant DNA Teknolojileri Seçmeli Dersler 2 2 8 MEHMET AYDIN AKBUDAK
BTB7019 Bitkilerde Haploidi Teknikleri - II Seçmeli Dersler 2 2 8 Esin ARI
BTB7021 Moleküler Meyve Islahı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7023 Kök Hücre Biyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7025 PCR UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7005 Seminer I Seçmeli Dersler 0 2 5 FAİK KANTAR
BTB7027 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK-I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7009 BİYOTEKNOLOJİDE MOLEKÜLER VERİLERİN ANALİZİ Seçmeli Dersler 3 0 8 HASAN MEYDAN
FBE8903 Danışmanlık Zorunlu Ders 0 1 1 FAİK KANTAR
FBE8901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Ders 0 0 8 FAİK KANTAR

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
BTB7006 Seminer II Seçmeli Dersler 0 2 5 -
BTB7008 İleri Biyokimya Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7010 Yapısal Biyoloji ve Biyoteknoloji Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7012 İleri Biyoinformatik Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7016 Biyoteknoloji ve Bitki Genetik Mühendisliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7014 Tohum Biyoteknolojisi Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7018 Bitkilerde in vitro embryogenesis Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7020 Süs bitkileri ıslahında kullanılan biyoteknolojik uygulamalar Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7024 EPİGENETİK Seçmeli Dersler 3 0 8 -
BTB7026 Biyoteknolojide Uygulamalı İstatistik - II Seçmeli Dersler 2 2 8 -
BTB7028 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE8902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE8904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
FBE9903 Danışmanlık Zorunlu Ders 0 1 1 FAİK KANTAR
FBE9901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Ders 0 0 8 FAİK KANTAR
BTB9905 Doktora Tezi Zorunlu Ders 0 0 21 FAİK KANTAR

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
FBE9902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Ders 0 0 8 -
FBE9904 Danışmanlık Zorunlu Ders 0 1 1 -
BTB9906 Doktora Tezi Zorunlu Ders 0 0 21 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
FBE9913 Danışmanlık Zorunlu Ders 0 1 1 FAİK KANTAR
FBE9911 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Ders 0 0 8 FAİK KANTAR
BTB9915 Doktora Tezi Zorunlu Ders 0 0 21 FAİK KANTAR

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
FBE9914 Danışmanlık Zorunlu Ders 0 1 1 -
FBE9912 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Ders 0 0 8 -
BTB9916 Doktora Tezi Zorunlu Ders 0 0 21 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)