Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
BTB5029 Bitki Fizyolojisi Secmeli Dersler 3 0 6 FAİK KANTAR
BTB5023 Biyoinformatiğe Giriş Secmeli Dersler 3 0 6 -
BTB5009 Moleküler Bitki Genetiği Secmeli Dersler 3 0 6 NEDİM MUTLU
BTB5005 Seminer I Secmeli Dersler 0 2 3 FAİK KANTAR
Hatice İKTEN
BTB5013 Tarımsal Biyoteknoloji Teknikleri Secmeli Dersler 3 0 6 Hatice İKTEN
BTB5015 Bitkilerde Doku Kültürü Teknikleri Secmeli Dersler 2 2 6 Esin ARI
BTB5017 Tohum Ekolojisi Secmeli Dersler 3 0 6 -
BTB5019 Hayvan Islahında Biyoteknolojinin Kullanılması Secmeli Dersler 2 2 6 KEMAL KARABAĞ
BTB5025 Moleküler Bitki Biyoteknolojisi Secmeli Dersler 2 2 6 -
BTB5021 Moleküler Biyoloji ve Genetik Secmeli Dersler 3 0 6 ERSİN AKINCI
BTB5027 Tohum Fizyolojisi Secmeli Dersler 2 2 6 -
BTB5031 TEMEL GENETİK Secmeli Dersler 3 0 6 HASAN MEYDAN
BTB5033 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Secmeli Dersler 3 0 6 MEHMET AYDIN AKBUDAK
BTB5035 Biyoteknolojide Uygulamalı İstatistik - 1 Secmeli Dersler 2 2 6 KEMAL KARABAĞ
FBE5903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 FAİK KANTAR
Hatice İKTEN
FBE5901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 FAİK KANTAR
Hatice İKTEN

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
BTB5006 Seminer II Seçmeli Dersler 0 2 3 -
BTB5016 Hayvansal Biyoteknolojide Laboratuar Uygulamaları Seçmeli Dersler 2 2 6 -
BTB5008 Moleküler Markır Destekli Bitki Islahı Seçmeli Dersler 2 2 6 -
BTB5012 Bitkilerde Haploidi Teknikleri I Seçmeli Dersler 2 2 6 -
BTB5010 Moleküler Markırlar ve Analiz Yöntemleri Seçmeli Dersler 2 2 6 -
BTB5014 Bitki Verim Fizyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
BTB5020 İleri Hücre Biyolojisi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
BTB5024 BİYOTEKNOLOJİDE BİLİMSEL YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli Dersler 3 0 6 -
BTB7026 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - II Seçmeli Dersler 3 0 6 -
FBE5904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -
FBE5902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
FBE6901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Ders 0 0 8 FAİK KANTAR
FBE6903 Danışmanlık Zorunlu Ders 0 1 1 FAİK KANTAR
BTB6905 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Ders 0 0 21 FAİK KANTAR

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
FBE6904 Danışmanlık Zorunlu Ders 0 1 1 -
FBE6902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Ders 0 0 8 -
BTB6906 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Ders 0 0 21 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)