Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TYS5013 Sulama Programlaması Yöntemleri Seçmeli Dersler 3 0 6 RUHİ BAŞTUĞ
TYS5011 Evapotranspirasyon Seçmeli Dersler 3 0 6 RUHİ BAŞTUĞ
TYS5015 Seralarda Sulama Sistemlerinin Projeleme İlkeleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5009 Sulama Şebekelerinde Uygulanan Küçük Hidrolik Yapılar Seçmeli Dersler 2 0 6 -
TYS5027 Tarımsal Yapılar ve Sulamada Bilgisayar Kullanımı Seçmeli Dersler 3 0 6 KENAN BÜYÜKTAŞ
TYS5007 Sulama Yönünden Toprak Bitki Su İlişkileri Seçmeli Dersler 3 0 6 DURSUN BÜYÜKTAŞ
TYS5017 Poroz Ortamda Su Akışı ve Kirleticilerin Taşınımı Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5023 Tarımsal Kaynaklı Su Kirliliği ve Kontrolü Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5021 Sulamada Tuzluluk Yönetimi Seçmeli Dersler 3 0 6 AHMET KURUNÇ
TYS5029 Sera Örtü Malzemelerinin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Seçmeli Dersler 3 0 6 NEFİSE YASEMİN TEZCAN
TYS5019 İleri Akışkanlar Mekaniği Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5005 Seminer I Seçmeli Dersler 0 2 3 AHMET KURUNÇ
KENAN BÜYÜKTAŞ
TYS5025 Basınçlı Sulama Sistemlerinin Projelenmesi Seçmeli Dersler 3 0 6 HARUN KAMAN
TYS5031 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Seçmeli Dersler 3 0 6 AHMET KURUNÇ
FBE5903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 AHMET KURUNÇ
KENAN BÜYÜKTAŞ
FBE5901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 AHMET KURUNÇ
KENAN BÜYÜKTAŞ

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TYS5014 Kültür Bitkilerinin Sulaması Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5020 Mikroklimatoloji Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5024 Tarımsal Yollar Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5022 Tarımsal Üretim Yapılarının Projelendirmesi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5016 Göletleri Projeleme ve İnşa İlkeleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5008 Drenaj Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5010 Hidrolojide Olasılık Yöntemleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5018 Poroz Ortamda Su Akışı ve Kirleticilerin Taşınımının Nümerik Modellemesi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5026 Bitkisel Üretimde Düşük Kalitedeki Suların Kullanımı Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5028 Havza Hidrolojisi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5030 Tarımsal Fizik, Su ve Toprak Yönetimi Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5032 Bitkisel Üretim Yapılarının Planlanması Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5006 Seminer 2 Seçmeli Dersler 0 2 3 -
TYS5012 Doğrusal Programlama Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TYS5034 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - II Seçmeli Dersler 3 0 6 -
FBE5902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE5904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
FBE6901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 AHMET KURUNÇ
HARUN KAMAN
FBE6903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 AHMET KURUNÇ
HARUN KAMAN
TYS6905 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 AHMET KURUNÇ
HARUN KAMAN

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
FBE6904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -
FBE6902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
TYS6906 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)