Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TYS7013 Su ve Tuzluluk Stresine Bitki verim Tepkisinin Modellenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 AHMET KURUNÇ
TYS7017 Su-Verim İlişkileri Seçmeli Dersler 3 0 8 HARUN KAMAN
TYS7021 Yeraltı Suyu Akışı ve Kirliliğinin Modellenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 DURSUN BÜYÜKTAŞ
TYS7005 Seminer I Seçmeli Dersler 0 2 5
TYS7007 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7009 Yüzey Sulama Hidroliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7011 Seralarda Yapı Elemanlarının Tasarımı Seçmeli Dersler 3 0 8 KENAN BÜYÜKTAŞ
TYS7015 Yapı Bilgisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7019 Sulama Yöntemlerinde Yeni Gelişmeler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7023 İklim Değişikliği ve Su Kaynakları Üzerine Etkileri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7025 Akarsu Havzalarında Hidrolojik Modelleme Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7029 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE7901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 AHMET KURUNÇ
FBE7903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 AHMET KURUNÇ

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TYS7012 Yüzeyaltı Drenaj Sistemlerinin Tasarımı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7016 Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7006 Seminer 2 Seçmeli Dersler 0 2 5 -
TYS7008 Mikro Sulama Sistemlerinin Tasarımı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7010 Tarımsal Üretimde Sorunlu Topraklar ve Arazi Islahı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7014 Beton ve Betonarmenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7018 Seralarda Çevre Kontrolü Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7020 Kırsal Alanda Su Temini ve Çevre Sağlığı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7022 Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7024 Kısıntılı Sulama Uygulamalarında Yeni Gelişmeler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7026 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7028 Hayvansal Üretim Yapıları Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE7902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE7904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TYS7005 Seminer I Seçmeli Dersler 0 2 5
TYS7007 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7009 Yüzey Sulama Hidroliği Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7011 Seralarda Yapı Elemanlarının Tasarımı Seçmeli Dersler 3 0 8 KENAN BÜYÜKTAŞ
TYS7013 Su ve Tuzluluk Stresine Bitki verim Tepkisinin Modellenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 AHMET KURUNÇ
TYS7015 Yapı Bilgisi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7017 Su-Verim İlişkileri Seçmeli Dersler 3 0 8 HARUN KAMAN
TYS7019 Sulama Yöntemlerinde Yeni Gelişmeler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7021 Yeraltı Suyu Akışı ve Kirliliğinin Modellenmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 DURSUN BÜYÜKTAŞ
TYS7023 İklim Değişikliği ve Su Kaynakları Üzerine Etkileri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7025 Akarsu Havzalarında Hidrolojik Modelleme Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7029 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE8901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8
FBE8903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TYS7006 Seminer 2 Seçmeli Dersler 0 2 5 -
TYS7008 Mikro Sulama Sistemlerinin Tasarımı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7010 Tarımsal Üretimde Sorunlu Topraklar ve Arazi Islahı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7012 Yüzeyaltı Drenaj Sistemlerinin Tasarımı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7014 Beton ve Betonarmenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7016 Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7018 Seralarda Çevre Kontrolü Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7020 Kırsal Alanda Su Temini ve Çevre Sağlığı Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7022 Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7024 Kısıntılı Sulama Uygulamalarında Yeni Gelişmeler Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7026 İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - II Seçmeli Dersler 3 0 8 -
TYS7028 Hayvansal Üretim Yapıları Seçmeli Dersler 3 0 8 -
FBE8902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE8904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TYS9905 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 AHMET KURUNÇ
FBE9901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 AHMET KURUNÇ
FBE9903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 AHMET KURUNÇ

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TYS9906 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 -
FBE9902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE9904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TYS9915 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 AHMET KURUNÇ
FBE9911 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 AHMET KURUNÇ
FBE9913 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 AHMET KURUNÇ

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TYS9916 Doktora Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 -
FBE9912 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE9914 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)