Bölüm Olanakları

Bölümde, öğrenci uygulamaları ve bilimsel araştırmalara yönelik Sulama,  Drenaj, Ölçme Bilgisi, Tarımsal Meteoroloji, Toprak ve Zemin Mekaniğine ilişkin çeşitli aletlerin yer aldığı çok amaçlı bir laboratuar, yüksek lisans dersleri ile lisans öğrencilerinin çizim v.b. çalışmalarının yürütüldüğü ve kütüphane olarak da kullanılan bir çizim odası, ayrıca Fakülte Araştırma ve Uygulama Alanında Bölümün arazi çalışmalarını yürüttüğü bir alan ve bu alanda kurulu bir lizimetre tesisi bulunmaktadır.

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)