Tarihçe

Tarihçe

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 30 Mart 1983 tarihinde kurulmasından sonra, 1988 yılında Prof. Dr. Feridun Hakgören’in Bölüm Başkanı olarak atanmasıyla Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü faaliyetlerine başlamıştır. Bölümde yüksek lisans öğrenimi 1991-1992, lisans öğrenimi 2002-2003 ve doktora öğrenimi ise 2010-2011 eğitim-öğretim yılında başlanmış olup, halen üç Profesor, iki Doçent ve iki Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere yedi öğretim üyesi ve üç Araştırma Görevlisi ile görev yapmaktadır.

Kurucu Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Feridun Hakgören (Emekli)

ferudunhakgoren

Özgeçmişi

Erzurum’da 1939 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümü’nü 1963 yılında bitirdi. 1965-1968 yılları arasında Topraksu IX. Bölge Müdürlüğünde çalıştı. Kasım 1968’de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik- Ziraat Alet ve Makineleri Bölümüne asistan olarak atandı. 1977’de Kültürteknik Anabilim Dalında Doçentlik kadrosuna atandı. Atatürk Üniversitesinde 1985-1987 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürüttü. 1987 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüne naklen atandı. 1991 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 1987-1990 tarihleri arasında Dekan Yardımcılığı, 1988-2006 yılları arasında Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüttü. Şubat 2006’da emekli oldu.

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)