Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TBB5005 Seminer I Seçmeli Dersler I 0 2 3 CENGİZ TOKER
TBB5007 Moleküler Genetik Seçmeli Dersler I 3 0 6 MEHMET KARACA
TBB5009 Mutasyon ıslahı Seçmeli Dersler I 3 0 6 MUSA İLHAN ÇAĞIRGAN
TBB5011 Yem Bitkileri Araştırma Teknikleri Seçmeli Dersler I 3 0 6 SADIK ÇAKMAKÇI
TBB5015 BİTKİ ISLAHINDA YENİ GELİŞMELER Seçmeli Dersler I 3 0 6 -
TBB5021 Baklagillerde Yumrucuk Oluşumunun Biyolojisi Seçmeli Dersler I 3 0 6 HÜSEYİN ÇANCI
TBB5023 Bitki Islahının Genetik Temelleri Seçmeli Dersler I 3 0 6 BÜLENT UZUN
TBB5025 BİTKİ ISLAHININ MOLEKÜLER GENETİK İLKELERİ Seçmeli Dersler I 3 0 6 -
TBB5027 Bilimsel Yazım Seçmeli Dersler I 3 0 6 MEHMET KARACA
TBB5029 KABA YEM ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli Dersler I 3 0 6 BİLAL AYDINOĞLU
TBB5031 Bitki Islahında Kullanılan Doku Kültürü Yöntemleri Seçmeli Dersler I 3 0 6 KENAN TURGUT
TBB5013 Tarla Bikilerinin Evrimi Seçmeli Dersler I 3 0 6 -
TBB5017 Tarımda Bilgi İşlem Teknolojileri Seçmeli Dersler I 3 0 6 MEHMET BİLGEN
TBB5019 Arı Bitkileri ve Arı Meraları Seçmeli Dersler I 3 0 6 MEHMET BİLGEN
TBB5033 ALTERNATİF TAHIL YETİŞTİRME SİSTEMLERİ Seçmeli Dersler I 3 0 6 TANER AKAR
TBB5035 ÇİM SPOR ALANLARI AMENAJMANI Seçmeli Dersler I 3 0 6 MEHMET ARSLAN
TBB5037 ORGANİK TARIMDA GELİŞMELER Seçmeli Dersler I 3 0 6 MEHMET ARSLAN
TBB5039 TEMEL BİYOİNFORMATİK ANALİZLER Seçmeli Dersler I 3 0 6 ENGİN YOL
TBB5041 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Seçmeli Dersler I 3 0 6 ENGİN YOL
FBE5901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Ders 0 0 8 CENGİZ TOKER
FBE5903 Danışmanlık Zorunlu Ders 0 1 1 CENGİZ TOKER

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TBB5006 SEMİNER II Seçmeli Dersler 0 2 3 -
TBB5012 Deneme Planlama ve Değerlendirme Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5018 Tarla Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5020 Baklagillerde Genetik Kaynaklar Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5022 Uçucu Yağ Bitkileri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5024 Yağ Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5026 Yem Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5028 Biyoinformatik Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5030 Bitki Islahında Moleküler Teknikler Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5032 SLAJLIK BİTKİ YETİŞTİRME VE SİLOLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5034 YEM BİTKİLERİ KALİTE ÖZELLİKLERİ Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5008 Bitki Sitogenetiği Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5010 kantitatif genetik Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5014 Çayır-Mera Ölçüm Teknikleri Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5016 Serin İklim Tahıllarında Ayırım Anahtarları Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5036 TAHILLARDA ÇEŞİT MUHAFAZA VE TOHUMCULUK Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5038 BİYOENERJİ ÜRETİMİNDE BİYOTEKNOLOJİK YENİLİKLER Seçmeli Dersler 3 0 6 -
TBB5040 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - II Seçmeli Dersler 3 0 6 -
FBE5904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -
FBE5902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TBB6905 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 CENGİZ TOKER
FBE6903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 CENGİZ TOKER
FBE6901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 CENGİZ TOKER

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
FBE6902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE6904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -
TBB6906 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Dersler 0 0 21 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)