Bölüm Hakkında

Batı Akdeniz yöresinin ovalarında ve yaylalarında yetişen tarla bitkilerinin yetiştirme ve ıslah çalışmaları Bölümün ana konularıdır. Bir yandan yeni çeşitlerin geliştirilmesine çalışılırken, diğer yandan bu çeşitlerin her türlü genetik ve tarımsal özellikleri de belirlenmektedir.

Daha önce yapılmış olan, devam etmekte olan ve gelecek için planlanan bazı araştırma konuları şunlardır: Kapalı kapsüllü susam ıslahı, farklı koşullara uygun nohut ıslahı, fiğ fak.resimıslahı, hibrit mısır ıslahı, erkenci ve hastalıksız patates ıslahı, buğday ve arpa ıslahı, biyoteknolojik yöntemlerle idiyotip belirleme çalışmaları. Araştırmalar Kampüs, Aksu, Korkuteli, Ürkütlü ve Kızılkaya yörelerinde yapılmaktadır.

Bölümde Iisans ve Iisansüstü öğretim yapılmakta ve esas itibariyle şu dersler verilmektedir: Tarımsal Ekoloji, Genetik, Bitki Islahı, BiyoteknoIoji, Tohumluk, Tahıllar, Yemeklik Dane Baklagiller, Yağ -Lif -Keyf – Şeker – Nişasta Bitkileri, Çayır -Mer’a, Yem Bitkileri, Tarla Tarımı, Bilgisayar Tekniği, Genetik Mühendisliği.

Halen Bölümde 8 Profesör, 4 Yardımcı Doçent ve  9 Araştırma Görevlisi akademik kadroda yer almaktadır.

Batı Akdeniz yöresinin ovalarında ve yaylalarında yetişen tarla bitkilerinin yetiştirme ve ıslah çalışmaları Bölümün ana konularıdır

Bölümde dışarıya yönelik olarak şu teknik hizmetler verilmektedir:

Laboratuvar -Arazi Testleri ve Deneyleri

Çeşit -verim denemeleri

Tohumluk kalite analizleri

Yağlı tohumlarda yağ miktar ve kalite analizleri

PCR yöntemiyle çeşit -saflık analizleri

Yapay ve doğal çayır-mer’aların kurulması ve ıslahı

Mer’a durumu ve kapasitelerinin saptanması

Yem bitkileri yetiştiriciliği

Arı mer’ası kurulması

Yem Iezzet ve kalite testleri

Silaj yapım teknikleri

Çim bitkileri yetiştirme ve çim alanlarının tesisi

2. Danışmanlık ve Teknik Hizmetler

Biyoteknoloji laboratuvarlarının kurulması ve organizasyonu
Bitki ıslahı programlarının planlanması ve yürütülmesi

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)