ARAŞTIRMA ve PROJELER

PROJE KODU

PROJE ADI

DESTEKLEYEN KURULUŞ

PROJE TÜRÜ

BİTİŞ YILI

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

FBA-2019-1623

Topraksız Seralarda Bitkisel Hastalıkların Kontrolü Ve Önlenmesine Yönelik Bir Uv(Ultraviyole) Makinesinin Geliştirilmesi

BAP

Araştıma Projesi

Devam Ediyor

Prof.Dr. Ahmet KÜRKLÜ

FDK-2017-2561

Bir Budama Artığı Parçalama Makinasının Farklı Çalışma Koşullarında İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi

BAP

Tez Projesi

Devam Ediyor

Prof. Dr. Murad ÇANAKCI

FYL-2020-5264

Tarım Robotları İçin IMU Ve GPS Destekli Yersel Koordinat Sistemi Platformunun Geliştirilmesi

BAP

Tez Projesi

Devam Ediyor

Prof.Dr. Mehmet TOPAKCI

FBA-2019-4947

Mısır Bitkisi Artıklarının Peletlenmesinde Sıcak Buhar Uygulamalarının Pelet Fiziksel Ve Termokimyasal Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi

BAP

Araştırma Projesi

Devam Ediyor

Prof.Dr. Mehmet TOPAKCI

118O139

Küçük Tohumların Ekimine Uygun GPS Tabanlı Ekim Robotu Prototipinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK-1001

Araştıma Projesi

Devam Ediyor

Prof.Dr. Mehmet TOPAKCI

FAY-2017-2802

Akdeniz Üniversitesi Kampus Alanlarında Ortaya Çıkan Budama Artıklarının Değerlendirilmesine Yönelik Altyapı Projesi

BAP

Altyapı Projesi

2020

Prof. Dr. Murad ÇANAKCI

FYL-2018-3912

Çankırı İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı, Üretim Ve Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi

BAP

Tez Projesi

2019

Prof. Dr. Murad ÇANAKCI

FYL-2016-2094

Ekim Makinaları İçin GPS Destekli Tohum Algılama Sisteminin Tasarlanması Ve Tohum Dağılım Haritalarının Belirlenmesi

BAP

Tez Projesi

2019

Prof.Dr. Mehmet TOPAKCI

FYL-2017-2467

GPS Destekli Hareketli Bir Otomatik Toprak Örnek Alma Makinasının Tasarımı

BAP

Tez Projesi

2019

Prof.Dr. Mehmet TOPAKCI

FYL-2017-2372

Tek Akslı Traktörlerin Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi; Antalya İli Örneği

BAP

Tez Projesi

2019

Prof.Dr. Mehmet TOPAKCI

FYL-2018-3153

Tahıl Ekim Makinalarının Tohum Dağılımının İyileştirilmesi için Yeni Bir Tohum Borusu Tasarımının Geliştirilmesi

BAP

Tez

2018

Prof. Dr. Davut KARAYEL

214O260

Kendiyürür Bir Budama Artığı Parçalama Makinasi Prototipinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK-1001

Araştırma Projesi

2018

Prof. Dr. Murad ÇANAKCI

FYL-2017-2288

El ile Çekilebilir Ekim Makinası Prototipinin Geliştirilmesi

BAP

Tez

2017

Prof. Dr. Davut KARAYEL

2014.01.0104.003

Farklı Bıçak Tiplerinin Bir Budama Atığı Parçalama Makinasının Performans Değerleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

BAP

Araştırma Projesi

2017

Prof. Dr. Murad ÇANAKCI

2012-1-CZ1-GRU06-10090-6

Closer to the Nature

AB

AB PROJESİ

2014

Prof.Dr. Mehmet TOPAKCI

2012.01.0104.005

Farklı Fide Dikim Makinalarının Potlu Fideleri Dikim Performanslarının Karşılaştırılması

BAP

Araştıma Projesi

2012

Prof. Dr. Davut KARAYEL

2011.02.0121.049

İki Farklı Budama Atığı Parçalama Makinasının Performans Değerlerinin Karşılaştırılması

BAP

Tez Projesi

2012

Prof. Dr. Murad ÇANAKCI

110O427

Penetrologger Tasarımı ve Toprak Penetrasyon Direnci Değişkenliğinin Haritalanması

TÜBİTAK-1002

Araştıma Projesi

2011

Prof.Dr. Mehmet TOPAKCI

Danışmanlık, Makina Test ve Akreditasyon Hizmetleri

Alanında uzman ve tecrübeli akademisyen kadrosu ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarımsal üretim, tarım makinaları ve bilimsel proje yazımı / yönetimi konuları başta olmak üzere alanıyla ilgili daha bir çok alanda danışmanlık hizmetlerini başarı ile vermektedir.

Bölümümüz, T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığınca kabul edilen tarım makinalarının/ekipmanlarının tarım tekniğine uygunluk testlerini yapmak ve resmi akreditasyon raporlarını hazırlamak konusunda yetkili kuruluştur.

Bölümümüz ihtiyaç duyacağınız danışmanlık konularında sizlerle işbirliği yapmaktan mutltuk duyacaktır.

Bölümüz tarafından sağlanan başlıca danışmanlık ve makine akreditasyon hizmetleri

Devlet ve özel ajans destekli araştırma projeleri yazım ve teknik danışmanlıkları
Tarım makinaları ve ekipmanlarının prototip denemeleri, tarım tekniğine uygunluk testleri ve akreditasyon raporları
Tarımsal üretim süreçleri ve mekanizasyonu
Sera konstrüksiyonu, iklimlendirilmesi ve sera yetiştiriciliği
Biyogaz / biyo-kütle / yenilenebilir enerji kaynakları
Tarımsal ürünlerin kurutulması ve kurutma teknolojileri
Toprak işleme / Ekim – Dikim / Bakım / Hasat makinaları kullanımı ve uygulamaları
Tarımsal mekanizasyon işletmeciliği
Tarımsal üretim, tarım makinaları /sistemleri ve/veya yedek parçaları ve ekipmanları için ürün geliştirme
Konsept tasarım, üç boyutlu dijital ve hızlı prototipleme uygulamaları
İleri düzey mühendislik simülasyonları: Sonlu Elemanlar Yöntemi temelli yapısal analizler ve Hesaplanabilir Akışkanlar Dinamiği simülasyonları

İhtiyaç duyulan danışmanlık, makine test ve akreditasyon raporları için iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)