HAKKIMIZDA

Genel

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları  ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü; bölgenin tarımsal yapı ve üretimine katkıda bulunmak ve geliştirmek amacıyla 1983 yılında kurulmuş ve 1996-1997 eğitim-öğretim yılında lisans öğretimine başlamıştır. Bölümde 6 Profesör, 1 Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 9 adet akademik personel görev yapmaktadır.

Tarım Makinaları  ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde Tarım Makinaları Mühendisliği ve Tarımda Enerji Kullanımı konularında eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları yoğun olarak sürdürülmektedir. Bölümde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin yanısıra, tarım makinalarına ilişkin araştırma çalışmaları ve tarım makinaları deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca, bölge üreticilerine proje ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 

Misyon & Vizyon

Tarımsal makinaları ve tarımda enerji kullanımı konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde tarım sektörünün gereksinim duyduğu ileri düzey bilgi ve teknolojinin üretilmesini sağlamak, yeni tarım teknolojileri bilgileriyle donatılmış nitelikli tarım mühendislerini yetiştirmektir

Tarımsal üretim mekanizasyonu için gerekli olan her türlü tarım makinaları ve güç kaynaklarının tasarımı, imalatı, geliştirilmesi, işletilmesi, pazarlanması, yayımı, eğitimi, kullanımı vb. konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yeni tarım teknolojilerini geliştirerek ülke ve bölge koşullarına uyarlamak, yeterli mesleki bilgilerle donatılmış analitik düşünceye sahip yaratıcı ve girişimci tarım mühendisleri yetiştirmek, tarım makinaları sanayi ve ülkemiz mekanizasyon düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Bilimsel Çalışma Alanları

Tarım Makinaları Bilim Dalı

 

Tarım Traktörleri

Toprak İşleme Mekanizasyonu

Ekim, Dikim Mekanizasyonu

Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği

Bilgisayar Destekli Makina Tasarımı (CAD-CAM) ve Uygulamaları

Hassas  Tarım Teknolojileri

Sera Üretim Mekanizasyonu

 

Tarımda Enerji Kullanımı Bilim Dalı

Sera Mekanizasyonu (Sera Teknolojileri, Sera Otomasyonu, Çevre Kontrolü, Örtü Malzemeleri, Model Geliştirme)

Biyogaz, Biyokütle ve Kompost Teknolojisi

Hayvansal Üretim Mekanizasyonu

Tarımsal Ürün Kurutma Teknolojisi

Tanıtım Videosu
Konuşmacı: Prof. Dr. Can ERTEKİN
(Kayıt tarihi: 2013)

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)