İLETİŞİM

Bizimle iletişime geçin …
Contact us …

Bölüm Sekreterliği – İletişim

Department Secretary – Contact

Mrs. Nilgun ALAYUNT EKER

Tel.       : +90 242 310 65 22
Fax        : +90 242 3102479

e-posta (e-mail) :

makina@akdeniz.edu.tr

..


Posta Adresi                                                                                                                                                                 Adress
Akdeniz Universitesi                                                                                                                                                 Department of Agricultural Machinery and Technology Engineering
Ziraat Fakültesi                                                                                                                                                           Faculty of Agriculture
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü                                                                                   Akdeniz University
07070, Antalya, Türkiye                                                                                                                                          07070, antalya – TURKEY

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)