LİSANSÜSTÜ TEZLER

YIL

Y. LİSANS/ DOKTORA

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ

TEZ KONUSU

DANIŞMAN

2020

Yüksek Lisans

TURGUT FELEK

Topraksız Ortamda Üretrim Yapan Sera İşletmelerindeki Sera Otomasyon Sistemlerinin İncelenmesi Ve Karşılaştırılması

Prof. Dr. AHMET KÜRKLÜ

2019

Yüksek Lisans

HAKAN KABA

Çankırı İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı, Üretim Ve Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. MURAD ÇANAKCI

2019

Yüksek Lisans

EMRE ÖZDEMİR

Ekim Makinaları İçin Gps Destekli Tohum Algılama Sisteminin Tasarlanması Ve Tohum Dağılım Haritalarının Belirlenmesi

Prof. Dr. MEHMET TOPAKCI

2019

Yüksek Lisans

ALİ AKTAŞ

Tahıl Ekim Makinalarının Tohum Dağılımını İyileştirmek İçin Yeni Bir Tohum Borusu Tasarımının Geliştirilmesi

Prof. Dr. DAVUT KARAYEL

2019

Yüksek Lisans

BERAT ÖZALTIN

Tek Akslı Traktörlerin Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi; Antalya İli Örneği

Prof. Dr. MEHMET TOPAKCI

2019

Yüksek Lisans

HALİL ERTAŞ

GPS Destekli Hareketli Bir Otomatik Toprak Örnek Alma Makinasının Tasarımı

Prof. Dr. MEHMET TOPAKCI

2019

Yüksek Lisans

GÖKHAN KUNT

Tarım Makineleri Tasarımı Ve İmalatında Katmanlı İmalat Teknolojilerinin Kullanılabilirliği Ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma: Plastik Malzeme Esaslı Bazı Bağlantı Elemanlarında Hızlı Prototipleme Örneği

Doç. Dr. H. KÜRŞAT ÇELİK

2019

Yüksek Lisans

EMRAH ARICAN

Toprak Frezesi Hareket İletim Elemanlarında Hasar Analizi

Prof. Dr. İBRAHİM AKINCI

2019

Doktora

H. EMRE AKMAN

Dallı Darıdan Üretilebilecek Metan Miktarının Arttırılması İçin Ön İşlem Ve Tavuk Gübresi İle Ko-Fermantasyonunun İncelenmesi

Prof. Dr. CAN ERTEKİN

2019

Doktora

ÇİĞDEM IŞIKYÜREK

Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüsünün Enerji İhtiyacını Karşılamaya Yönelik Biyogaz Tesisinin Tasarımı Ve Tekno Ekonomik Analizleri

Prof. Dr. CAN ERTEKİN

2018

Doktora

ABDÜLKADİR KOÇER

Budama Artıklarının Peletlenmesi, Peletleme Parametrelerinin Belirlenmesi Ve Yanma Sonu Gaz Emisyonlarının Ölçülmesi

Prof.Dr. AHMET KÜRKLÜ

2018

Yüksek Lisans

BERAN ADAY

Seralarda Kullanılacak, Güneş Enerjisi Destekli, Otomatik Yön Bulabilen, Mikrodenetleyici Kontrollü Araç Prototipinin Oluşturulması

Prof.Dr. CAN ERTEKİN

2018

Yüksek Lisans

SEVDE ALPARSLAN

Karanfil Bitkisi Biyokütle Artıklarının Peletlenmesi

Prof.Dr. CAN ERTEKİN

2018

Yüksek Lisans

HAKAN ÖZENÇ

El İle Çekilebilir Ekim Makinası Prototipi Geliştirilmesi

Prof. Dr. DAVUT KARAYEL

2017

Doktora

NURSEL HEYBELİ

Farklı Kurutma Sistemlerinin Birlikte Kullanımı İle Stanley Erik Çeşidinin Kurutulması Üzerine Bir Araştırma

Doç.Dr. CAN ERTEKİN

2016

Yüksek Lisans

ADEM COMART

Antalya İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı, Üretim Ve Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof.Dr. İBRAHİM AKINCI

2015

Doktora

ZELİHA DENİZ ALTA

Dondurulmuş Gıda Üreten Bir İşletmede Enerji, Ekserji Ve Eksergoekonomik Analiz Yöntemlerinin Uygulanması

Prof.Dr. CAN ERTEKİN

2015

Yüksek Lisans

HASAN YILMAZ

Bazı Tarımsal Artıkların Peletlenmesi Ve Pelet Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Y.Doç.Dr. SEFAİ BİLGİN

2013

Doktora

NURİ ÇAĞLAYAN

Seralar İçin Led Lambalı Aydınlatma Otomasyon Sisteminin Tasarlanmasına Ve Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma

Prof.Dr. CAN ERTEKİN

2013

Doktora

HÜSEYİN KÜRŞAT ÇELİK

Tarım Makineleri Tasarımında Yapısal Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma: Tamburlu Çayır Biçme Makinesi Örneği

Prof.Dr. İBRAHİM AKINCI

2012

Doktora

İLKER ÜNAL

GPS Yönlendirmeli Tarımsal Bir Robotun Geliştirilmesi Ve Anız Yoğunluğunun Belirlenmesi Örneğinde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Doç.Dr. MEHMET TOPAKCI

2012

Yüksek Lisans

HAKDAN AYTEM

Potlu Domates Ve Karpuz Fidesi Dikiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Dikim Kalitesine Etkisi

Doç.Dr. DAVUT KARAYEL

2012

Yüksek Lisans

HAŞMET EMRE AKMAN

Yağ gülü (rosa damascena mill.) Damıtma atıklarının briketlenmesi üzerine bir araştırma

Prof.Dr. OSMAN YALDIZ

2010

Doktora

ÖNDER KABAŞ

Balo” Dolmalık Biber Çeşidinin Aerodinamik Sınıflandırılma Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr. AZİZ ÖZMERZİ

2010

Yüksek Lisans

ÇİĞDEM IŞIKYÜREK KABUL

Biyogaz Tesisinin Plc Otomasyon Sistemi Ve İnternet Üzerinden Kontrolüne Yönelik Bir Çalışma

Prof.Dr. OSMAN YALDIZ

2008

Doktora

SEFAİ BİLGİN

Sera Bitkisel Biyokütle Atıklarının Briketlenmesi, Briket Özelliklerinin Ve Yanma Sonu Gaz Emisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Doç.Dr. CAN ERTEKİN

2008

Yüksek Lisans

YASEMİN PEHLİVAN BAHADIR

Aynı Tip Dört Farklı Sera Örtü Malzemesinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof.Dr. OSMAN YALDIZ

2007

Doktora

RECEP KÜLCÜ

Tarımsal Atıkların Kompostlaştırılmasında Kullanıabilecek Alternatif Sistemlerin İşlem Başarısı Ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi

Prof.Dr. OSMAN YALDIZ

2007

Doktora

SALİH SÖZER

Bazı Bitkisel Atıkların Kofermentasyon Yöntemiyle Metan Üretiminde Kullanılması Ve Karışım Oranlarının Saptanması

Prof.Dr. OSMAN YALDIZ

2006

Yüksek Lisans

NURSEL HEYBELİ

Sanayi Tipi Prototip Raflı Kurutucuda Elma Kurutulması

Doç.Dr. CAN ERTEKİN

2006

Yüksek Lisans

TUĞBA SEVİM

Bazı Sebze Tohumlarının Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr. İBRAHİM AKINCI

2006

Yüksek Lisans

NURİ ÇAĞLAYAN

Plastik Bir Serada Kelebek Tipi Havalandırma Sisteminin Otomasyonuna Yönelik Bir Çalışma

Prof.Dr. AHMET KÜRKLÜ

2005

Doktora

DAVUT KARAYEL

Hassas Ekimde Farklı Tip Gömücü Ayak Ve Derinlik Ayar Sistemlerinin Ekim Kalitesine Etkisi

Prof.Dr. AZİZ ÖZMERZİ

2005

Doktora

MURAD ÇANAKCI

Antalya İli Sera Sebzeciliğinde Mekanizasyon İşletmeciliği Verilerinin Belirlenmesi Ve Optimum Seçim Modellerinin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr. İBRAHİM AKINCI

2004

Doktora

MEHMET TOPAKCI

Çizel Ayağı İle Çalışmada Toprak Bozulma Alanının İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr. AZİZ ÖZMERZİ

2002

Yüksek Lisans

SEFAİ BİLGİN

Güneş Enerjisinin Çakıl Deposunda Depolanması Ve Plastik Tünel Tipi Bir Seranın Isıtılması Amacıyla Kullanılması Konusunda Bir Çalışma

Doç.Dr. AHMET KÜRKLÜ

2002

Yüksek Lisans

DENİZ YILMAZ

Kuyruk Milinden Hareketli Makinelerde Güç İletimini Sağlayan Bağlantı Elemanlarının (Mafsallı Mil) Bilgisayar Destekli Tasarımı Üzerine Bir Araştırma

Doç.Dr. İBRAHİM AKINCI

2002

Yüksek Lisans

ÖNDER KABAŞ

Antalya İlinde Bulunan Bazı Meyve Ve Sebze Paketleme Ve Sınıflandırma Tesislerinin Yapısal Ve Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr. AZİZ ÖZMERZİ

2002

Yüksek Lisans

RECEP KÜLCÜ

Bazı Tarımsal Atıkların Kompostlaştırılmasında Optimum Çevresel Şartların Belirlenmesi

Prof.Dr. OSMAN YALDIZ

2001

Doktora

CAN ERTEKİN

Yaş İncirin Nem Desorpsiyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi, İnce Tabaka Halinde Güneş Enerjili Kurutucular İle Kurutulması, Desorpsiyon İzotermleri Ve Kuruma Davranışının Modellenmesi

Doç.Dr. OSMAN YALDIZ

2000

Yüksek Lisans

SALİH SÖZER

Bitkisel Materyallerden Biyogaz Üretimi Konusunda Araştırmalar

Doç.Dr. OSMAN YALDIZ

1999

Yüksek Lisans

MURAD ÇANAKCI

Antalya Bölgesinde Buğday, Pamuk Ve Mısır Üretimi Yapılan İşletmelere Uygun Mekanizasyon Araçlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Doç.Dr. İBRAHİM AKINCI

1998

Yüksek Lisans

DAVUT KARAYEL

Düşey Plakalı Hava Emişli Bir Hassas Ekim Makinasının Bazı Sebze Tohumları İçin Laboratuvar Ve Tarla Koşullarında Sıra Üzeri Tohum Dağılım Değerlerinin Karşılaştırılması

Prof.Dr. AZİZ ÖZMERZİ

1998

Yüksek Lisans

MEHMET TOPAKCI

Çizel Ayağı İle Çalışmada Pentetrasyon Direnci Değerlerinden Yararlanarak Bozulma Kesit Alanının Belirlenebilirliği Üzerinde Bir Araştırma

Prof.Dr. AZİZ ÖZMERZİ

1998

Yüksek Lisans

M. EMİN BİLGİLİ

Hava Isıtmalı Güneş Kollektörlerinde Isıl Verimin Tahmini Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr. OSMAN YALDIZ

1996

Yüksek Lisans

YAŞAR BALBAŞI

Potlu Fidelerin Dikimi İçin Uygun Ayak Profilinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma

Prof.Dr. AZİZ ÖZMERZİ

1995

Yüksek Lisans

CAN ERTEKİN

Mısır Kurutmada Kurutucu Tasarım Ve Güneş Enerjisi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Y.Doç.Dr.OSMAN YALDIZ

1995

Yüksek Lisans

SULTAN ÖZTÜRK

Susamın Geleneksel Yöntem, Yarı Mekanizasyon Sistemler Ve Biçerdöverle Hasat Olanakları

Y.Doç.Dr.OSMAN YALDIZ

1994

Yüksek Lisans

NİHAT DURMAZ

Seralarda Havalandırma Kapaklarının Kademeli Ve Otomatik Olarak Açılıp Kapatılması Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr. AZİZ ÖZMERZİ

 

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)