2004

{ MEZUNLARIMIZ }

Mezuniyet Yılı

Mezuniyet Yılı

2010

2020

2009

2019

2008

2018

2007

2017

2006

2016

2005

2015

2004

2014

2003

2013

2002

2012

2001

2011

2000

 2004 YILI MEZUNLARIMIZ

 Numarası

Adı Soyadı

Kurum/Firma

19970206023

Emre ÇOLAK

19970206035

Orçun MADANOĞLU

19980206017

Olcay VICIR

19980206020

Çağatay DUMAN

19980206027

Avni Bora ALDIKAÇTI

19980206028

Şafak KARALLI

19980206031

Ali Ethem ÇAKIR

19990214037

Hilal ERTEKİN

20000214002

Semavi FİLİZ

20000214005

Serhat Kemal ERDURAN

20000214007

Yasemin PEHLİVAN

20000214015

Mehmet Emin BODUR

20000214041

Kadri KARAY

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)