Bölüm Hakkında
Şu anda Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 
resmi internet sayfasını ziyaret etmektesiniz

 

Genel Tanıtım Videosu
Konuşmacı:
Prof. Dr. Can ERTEKİN
(Kayıt tarihi: 2013)
Genel
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri  ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü; bölgenin tarımsal yapı ve üretimine katkıda bulunmak ve geliştirmek amacıyla 1983 yılında kurulmuş ve 1996-1997 eğitim-öğretim yılında lisans öğretimine başlamıştır. Bölümde 6 Profesör, 1 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 9 adet akademik personel görev yapmaktadır.
Tarım Makineleri  ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde Tarım Makinaları Mühendisliği ve Tarımda Enerji Kullanımı konularında eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları yoğun olarak sürdürülmektedir. Bölümde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin yanısıra, tarım makinalarına ilişkin araştırma çalışmaları ve tarım makinaları deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca, bölge üreticilerine proje ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Misyon & Vizyon
Tarımsal makinaları ve tarımda enerji kullanımı konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde tarım sektörünün gereksinim duyduğu ileri düzey bilgi ve teknolojinin üretilmesini sağlamak, yeni tarım teknolojileri bilgileriyle donatılmış nitelikli tarım mühendislerini yetiştirmektir
Tarımsal üretim mekanizasyonu için gerekli olan her türlü tarım makinaları ve güç kaynaklarının tasarımı, imalatı, geliştirilmesi, işletilmesi, pazarlanması, yayımı, eğitimi, kullanımı vb. konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yeni tarım teknolojilerini geliştirerek ülke ve bölge koşullarına uyarlamak, yeterli mesleki bilgilerle donatılmış analitik düşünceye sahip yaratıcı ve girişimci tarım mühendisleri yetiştirmek, tarım makinaları sanayi ve ülkemiz mekanizasyon düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Başlıca Bilimsel Çalışma Alanları
Tarım Makinaları Bilim Dalı
Tarım Traktörleri
Toprak İşleme Mekanizasyonu
Ekim, Dikim Mekanizasyonu
Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği
Bilgisayar Destekli Makina Tasarımı (CAD-CAM) ve Uygulamaları
Hassas Tarım Teknolojileri
Sera Üretim Mekanizasyonu
Tarımda Enerji Kullanımı Bilim Dalı
Sera Mekanizasyonu (Sera Teknolojileri, Sera Otomasyonu, Çevre Kontrolü, Örtü Malzemeleri, Model Geliştirme)
Biyogaz, Biyokütle ve Kompost Teknolojisi
Hayvansal Üretim Mekanizasyonu
Tarımsal Ürün Kurutma Teknolojisi

 

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)