Araştırma

Başlıca Araştırma Konuları

Danışmanlık, Makina Test ve Akreditasyon Hizmetleri

Alanında uzman ve tecrübeli akademisyen kadrosu ile Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarımsal üretim, tarım makinaları ve bilimsel proje yazımı / yönetimi konuları başta olmak üzere alanıyla ilgili daha bir çok alanda danışmanlık hizmetlerini başarı ile vermektedir.

Bölümümüz, T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığınca kabul edilen tarım makinalarının/ekipmanlarının tarım tekniğine uygunluk testlerini yapmak ve resmi akreditasyon raporlarını hazırlamak konusunda yetkili kuruluştur.

Bölümümüz ihtiyaç duyacağınız danışmanlık konularında sizlerle işbirliği yapmaktan mutltuk duyacaktır.

Bölümüz tarafından sağlanan başlıca danışmanlık ve makine akreditasyon hizmetleri

Devlet ve özel ajans destekli araştırma projeleri yazım ve teknik danışmanlıkları
Tarım makinaları ve ekipmanlarının prototip denemeleri, tarım tekniğine uygunluk testleri ve akreditasyon raporları
Tarımsal üretim süreçleri ve mekanizasyonu
Sera konstrüksiyonu, iklimlendirilmesi ve sera yetiştiriciliği
Biyogaz / biyo-kütle / yenilenebilir enerji kaynakları
Tarımsal ürünlerin kurutulması ve kurutma teknolojileri
Toprak işleme / Ekim – Dikim / Bakım / Hasat makinaları kullanımı ve uygulamaları
Tarımsal mekanizasyon işletmeciliği
Tarımsal üretim, tarım makinaları /sistemleri ve/veya yedek parçaları ve ekipmanları için ürün geliştirme
Konsept tasarım, üç boyutlu dijital ve hızlı prototipleme uygulamaları
İleri düzey mühendislik simülasyonları: Sonlu Elemanlar Yöntemi temelli yapısal analizler ve Hesaplanabilir Akışkanlar Dinamiği simülasyonları

İhtiyaç duyulan danışmanlık, makine test ve akreditasyon raporları için Yrd. Doç. Dr. Sefai BİLGİN ile iletişime geçebilirsiniz.

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)