İletişim

Bizimle iletişime geçin …

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Adres

Akdeniz Universitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri
Mühendisliği Bölümü
07070, Antalya

İletişim

Genel (Bölüm Sekreterliği)

Bölüm Başkanı

Uluslararası İşler
Makine Test ve
Akreditasyon
Raporları

Nilgun ALAYUNT EKER

t: +90 242 310 65 22
f: +90 242 227 45 64

alayunt@akdeniz.edu.tr

 

 

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)