Akademik Personel

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Sahriye SÖNMEZ

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi İnci TOLAY
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ALTUNBAŞ

Program Koordinatörleri
Bologna Süreci : Doç.Dr. İlker UZ
Erasmus Programı: Dr. Öğr. Üyesi İnci TOLAY
Mevlana Değişim Programı: Prof.Dr. Erdem YILMAZ
Farabi Değişim Programı: Dr. Öğr. Üyesi İlker SÖNMEZ
Free Mover Programı: Dr. Öğr. Üyesi İnci TOLAY

Bölüm Sekreteri

ÖĞRETİM ÜYESİ UZMANLIK ALANI E-POSTA Telefon No
Prof.Dr. Mustafa KAPLAN Bitki Besleme ve Gübreleme, Topraksız Kültür, Organik Tarım  mkaplanakdeniz.edu.tr  +90 242 3102462
Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ Bitki Besleme, Toprak Verimliliği  ssonmezakdeniz.edu.tr  +90 242 3102459
Prof.Dr. Erdem YILMAZ Toprak Fiziği, Toprak Bozulması, Toprak ve Su Koruma, Organik Tarım erdemyilmazakdeniz.edu.tr +90 242 3106534
Doç.Dr. Zeki ALAGÖZ Toprak Yönetimi, Toprak Degredasyonu, Toprak-Su Koruma, Toprak Mikro Morfolojisi  zalagozakdeniz.edu.tr  +90 242 3102444
Doç.Dr. Şule ORMAN Bitki Besleme ve Gübreleme, Toprak ve Su Kirliliği,
Katı Atıkların Değerlendirilmesi
 suleormanakdeniz.edu.tr  +90 242 3106526
Doç.Dr. İlker UZ Toprak Biyolojisi, Moleküler Mikrobiyal Ekoloji, Mikrobiyoloji-Toprak Verimliliği İlişkileri  ilkeruzakdeniz.edu.tr  +90 242 3106549
Dr.Öğr.Üyesi İlker SÖNMEZ Bitki Besleme, Toprak Verimliliği, Gübreler ve Gübreleme  ilkersonmezakdeniz.edu.tr  +90 242 2274400/2529
Dr.Öğr.Üyesi İnci TOLAY Bitki Besleme, Element Etkinliği ve Fizyolojisi  incitolayakdeniz.edu.tr  +90 242 2274700/2544
Dr.Öğr.Üyesi Sevda ALTUNBAŞ Toprak Genetiği, Arazi Kullanım Planlaması, Sulak Alan Yönetimi ve Planlaması  saltunbasakdeniz.edu.tr  +90 242 2274700/2543
Arş.Gör. İsmail Emrah TAVALI Toprak Biyolojisi, Toprak Verimliliği  etavaliakdeniz.edu.tr  +90 242 2274700/3749
Arş.Gör. Hüseyin OK Bitki Besleme ve Çevre Kirliliği  huseyinokakdeniz.edu.tr  +90 242 2274700/2528
Arş.Gör. Ahmet Şafak MALTAŞ Topraklı Besleme Uygulamaları  ahmetsafakakdeniz.edu.tr  +90 242 2274700/3746 

Doktora Öğrencileri

 • Hüseyin KALKAN (Prof.Dr. Mustafa KAPLAN)
 • Dilek Saadet ÜRAS (Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ)
 • Gül ARAS (Doç.Dr. Zeki ALAGÖZ)
 • İsmail Emrah TAVALI (Yrd.Doç.Dr. İlker UZ)
 • Hüseyin OK (Doç.Dr. Şule ORMAN)
 • Ahmet Şafak MALTAŞ (Prof.Dr. Mustafa KAPLAN)
 • Gafur GÖZÜKARA (Prof.Dr. Mustafa SARI)
 • Abdul Latif ABDUL AZİZ (Yrd.Doç.Dr. İlker UZ)
 • Moustapha MAHAMANE GALADİMA (Doç.Dr. Erdem YILMAZ)
 • Moilim FAHAD (Doç.Dr. Şule ORMAN)


Yüksek Lisans Öğrencileri

 • Ahmet BAYAR (Doç.Dr. Zeki ALAGÖZ)
 • Yeliz GÖRGÜN (Doç.Dr. Erdem YILMAZ)
 • Gizem AKSOY (Yrd.Doç.Dr. İnci TOLAY)
 • Elanur ARSLAN (Yrd.Doç.Dr. İlker UZ)
 • Zeynep DAĞ (Doç.Dr. Erdem YILMAZ)
 • Sadeddin YILMAZ (Doç.Dr. Zeki ALAGÖZ)
 • Aylin ÖZGÜR (Doç.Dr. Şule ORMAN)
 • Erbil DEMİR (Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ)
 • Egemen DOĞAN (Prof.Dr. Mustafa KAPLAN)
 • Büşra KILIÇ (Yrd.Doç.Dr. İlker SÖNMEZ)
 • Nermin ATA (Prof.Dr. Mustafa KAPLAN)
 • Merve KARAKAYA (Yrd.Doç.Dr. İnci TOLAY)
 • Ezgi KILIÇ (Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ)
 • Seda TORUN (Doç.Dr. Erdem YILMAZ)
 • Ozan ŞİMŞEK (Yrd.Doç.Dr. Sevda ALTUNBAŞ)
 • Kadir BUYURGAN (Yrd.Doç.Dr. Sevda ALTUNBAŞ)
 • Fatma Aslı GÜNDEŞ (Yrd.Doç.Dr. İlker SÖNMEZ)
 • Şerife TURGUT YÖN (Yrd.Doç.Dr. İlker SÖNMEZ)
 • Nil ÖZEN (Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ)
 • Orhan Talip SÜTÇÜ (Doç.Dr. Zeki ALAGÖZ)
 • Resul ALTIN (Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ)
 • Elif YANIK (Yrd.Doç.Dr. İlker UZ)
 • Elif Meltem SERTGÖZ (Doç.Dr. Şule ORMAN)
 • Ramazan ATA (Doç.Dr. Şule ORMAN)
 • Ayşe Nur ALKAN (Yrd.Doç.Dr. İlker UZ)


Emekli Öğretim Üyelerimiz

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)