Akademik Personel

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şule ORMAN

Tel: +90 242 310 6526

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. İlker UZ

Dr. Öğr. Üyesi İnci TOLAY


Program Koordinatörleri

Bologna Süreci : Doç.Dr. İlker UZ
Erasmus Programı: Dr. Öğr. Üyesi İnci TOLAY
Mevlana Değişim Programı: Prof.Dr. Erdem YILMAZ
Farabi Değişim Programı: Doç.Dr. İlker SÖNMEZ
Free Mover Programı: Dr. Öğr. Üyesi İnci TOLAY

Bölüm Sekreteri

Sibel Akyol –  +90 242 3106537

 

ÖĞRETİM ÜYESİ UZMANLIK ALANI E-POSTA Telefon No
Prof.Dr. Mustafa KAPLAN Bitki Besleme ve Gübreleme, Topraksız Kültür, Organik Tarım  mkaplanakdeniz.edu.tr  +90 242 3102462
Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ Bitki Besleme, Toprak Verimliliği  ssonmezakdeniz.edu.tr  +90 242 3102459
Prof.Dr. Erdem YILMAZ Toprak Fiziği, Toprak Bozulması, Toprak ve Su Koruma, Organik Tarım erdemyilmazakdeniz.edu.tr +90 242 3106534
Prof.Dr. Şule ORMAN Bitki Besleme ve Gübreleme, Toprak ve Su Kirliliği,
Katı Atıkların Değerlendirilmesi
suleormanakdeniz.edu.tr +90 242 3106526
Doç.Dr. Zeki ALAGÖZ Toprak Yönetimi, Toprak Degredasyonu, Toprak-Su Koruma, Toprak Mikro Morfolojisi  zalagozakdeniz.edu.tr  +90 242 3102444
Doç.Dr. İlker UZ Toprak Biyolojisi, Moleküler Mikrobiyal Ekoloji, Mikrobiyoloji-Toprak Verimliliği İlişkileri  ilkeruzakdeniz.edu.tr  +90 242 3106549
Doç.Dr. İlker SÖNMEZ Bitki Besleme, Toprak Verimliliği, Gübreler ve Gübreleme  ilkersonmezakdeniz.edu.tr  +90 242 2274400/2529
Dr.Öğr.Üyesi İnci TOLAY Bitki Besleme, Element Etkinliği ve Fizyolojisi  incitolayakdeniz.edu.tr  +90 242 2274700/2544
Dr.Öğr.Üyesi Sevda ALTUNBAŞ Toprak Genetiği, Arazi Kullanım Planlaması, Sulak Alan Yönetimi ve Planlaması  saltunbasakdeniz.edu.tr  +90 242 2274700/2543
Arş.Gör. Merve ÇELEBİ Toprak Fiziği, Tarımsal Atık Yönetimi  mervecelebiakdeniz.edu.tr  +90 242 2274700/3746
 Arş.Gör. Buşra ÇALIK  Bitki Besleme, Bitki Fizyolojisi ve Topraksız Kültür  bcalikakdeniz.edu.tr  +90 242 2274700/2528

Doktora Öğrencileri

 • Hüseyin KALKAN (Prof.Dr. Mustafa KAPLAN)
 • Ahmet Şafak MALTAŞ (Prof.Dr. Mustafa KAPLAN)
 • Erbil DEMİR (Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ)
 • Abdul Latif ABDUL AZİZ (Doç.Dr. İlker UZ)
 • Moustapha MAHAMANE GALADİMA (Prof.Dr. Erdem YILMAZ)
 • Moilim FAHAD (Prof.Dr. Şule ORMAN)
 • Şule HAN (Doç.Dr. İlker SÖNMEZ)
 • Bayram Çağdaş DEMİREL (Dr.Öğr.Üyesi Sevda ALTUNBAŞ)
 • Gökhan UÇAR (Doç.Dr. İlker UZ)
 • Saira SULAMAN (Prof.Dr. Şule ORMAN)


Yüksek Lisans Öğrencileri

 • Ahmet BAYAR (Doç.Dr. Zeki ALAGÖZ)
 • Gizem AKSOY (Dr.Öğr.Üyesi İnci TOLAY)
 • Merve KARAKAYA (Dr.Öğr.Üyesi İnci TOLAY)
 • Ezgi KILIÇ (Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ)
 • Elif YANIK (Doç.Dr. İlker UZ)
 • Ayşe Nur ALKAN (Doç.Dr. İlker UZ)
 • Medine Merve KARATAŞ (Prof.Dr. Şule ORMAN)
 • Serden EROL (Dr.Öğr.Üyesi Sevda ALTUNBAŞ)
 • Kübra TUFAN (Dr.Öğr.Üyesi İnci TOLAY)
 • Kübra Büşra ÖZTÜRK (Dr.Öğr.Üyesi İnci TOLAY)
 • Hüseyin Serdar EKŞİ (Doç.Dr. İlker SÖNMEZ)
 • Sinem BUĞUR (Prof.Dr. Şule ORMAN)
 • Seda YAVUZ (Prof.Dr. Erdem YILMAZ)
 • Raziye YILDIZ (Doç.Dr. İlker UZ)
 • Yağmur GÖKSEL (Prof.Dr. Şule ORMAN)
 • Hakan GÜLSAÇ (Prof.Dr. Şule ORMAN)
 • Hüseyin Alper AKTOP (Dr.Öğr.Üyesi Sevda ALTUNBAŞ)
 • Şeyda ERKUL (Dr.Öğr.Üyesi Sevda ALTUNBAŞ)
 • Durmuş Emre ŞİMŞEK (Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ)
 • Mehmet ÜNVER (Doç.Dr. Zeki ALAGÖZ)
 • Merve ÇELEBİ (Prof.Dr. Erdem YILMAZ)
 • Buşra ÇALIK (Doç.Dr. İlker SÖNMEZ)
 • İsmet ÖKSÜZ (Dr.Öğr.Üyesi İnci TOLAY)
 • Selda SÖNMEZER (Dr.Öğr.Üyesi İnci TOLAY)
 • Cansu Cankural (Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ)
 • Hilal YILMAZ (Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ)
 • Sulaiman ELESHİN (Doç.Dr. İlkez UZ)

 

Emekli Öğretim Üyelerimiz

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)