Bölümümüz mezunları, Dayanışma Gecesinde bir araya geldi. (28 Eylül 2014)

Bölümümüzün ilk mezunlarını verdiği 1994 yılından 2014 yılına kadar geçen sürede mezun olanlardan 170 kişinin katıldığı gece Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

Bölüm başkanımız Prof.Dr. Mustafa KAPLAN ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İbrahim AKINCI’nın birer konuşma yaptığı gecede barkovizyon gösterisi ile anılar tazelenmiş ve ayrıca eski bölüm öğretim üyelerine şükran ve minnet duyguları ifade edilmiştir.

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)