Neden "Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü"

“Toprak Bayramı” vesilesiyle T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi’nden bir heyet bölümümüzde seminer verdi. (04 Haziran 2015)

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi’nde görevli Ziraat Mühendisi İbrahim GÜREŞÇİ ve Harita Mühendisi Ozan ÖZER, her yıl 11 Haziran tarihini takip eden pazar günü kutlanan “Toprak Bayramı” nedeniyle ülkemizde yapılan Arazi Toplulaştırma (Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemi) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (Arazi Toplulaştırması ile birlikte uygulanan tarla içi drenaj, tarla içi yol ve tahliye ile toprak ıslahı gibi çalışmaların bütünü) konularında bölümümüzde bir seminer vermişlerdir. Bu seminer de ülkemizde arazi toplulaştırma çalışmalarının 2009 yılında hızlandığı ve şu an yılda 1 milyon hektar arazinin toplulaştırma işlemine devam edildiği belirtilmiştir. Ülke çapında yürütülen bu çalışmanın sadece bakanlıktaki 30 mühendis ve özel sektör tarafından gerçekleştirildiği; bu nedenle “Toprak Bilimi ve Bitki Besleme” bölümü mezunlarına özel sektörde (yüklenici ve müşavir firmalarda) ve Tarım Bakanlığı’nda şiddetle ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir. Bölümümüz mezunlarının çalışma konularından biri olan bu alanda “Toprak Bilimi ve Bitki Besleme” mezunlarına olan ihtiyacın vurgulanması öğrencilerimizin mesleki motivasyonlarının artışında önemli bir etkiye neden olmuştur.

Arazi toplulaştırma iş akış süreci için link üzerine tıklayınız.

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)