Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TBL5007 Bitkilerde Beslenme Bozuklukları Fizyolojisi Secmeli Dersler 3 0 6 SAHRİYE SÖNMEZ
TBL5009 Mikroelement Noksanlıklarının Teşhis ve Giderilmesi Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5005 Seminer I Secmeli Dersler 0 2 3 -
TBL5011 Artıkların Gübre Olarak Değerlendirilmesi Secmeli Dersler 3 0 6 MUSTAFA KAPLAN
TBL5013 Topraksız Kültürde Bitkilerin Beslenmesi Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5015 Toprağın Mikrobiyolojik Dinamiği Secmeli Dersler 3 0 6 İLKER UZ
TBL5017 Uzaktan Algılama İlkeleri Secmeli Dersler 3 0 6 SEVDA ALTUNBAŞ
TBL5019 Kuvaterner Topraklar Secmeli Dersler 2 0 6 -
TBL5021 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi Secmeli Dersler 3 0 6 ŞULE ORMAN
TBL5025 Erozyon ve Kontrolü Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5023 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Gübreleme Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5027 Kirlenmiş Arazilerin Bitkilerle İyileştirilmesi Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5029 Yetiştirme Ortamı Bitki İlişkileri Secmeli Dersler 3 0 6 ZEKİ ALAGÖZ
TBL5031 Organik Madde Toprak Verimliliği İlişkileri Secmeli Dersler 3 0 6 ERDEM YILMAZ
TBL5033 Substrat ve Kompost Yapım Tekniği Secmeli Dersler 3 0 6 İLKER SÖNMEZ
TBL5035 Bitkilerde Beslenme ve Kalite İlişkileri Secmeli Dersler 3 0 6 İNCİ TOLAY
TBL5037 TOPRAK, BİTKİ VE SULARDA KİRLİLİK PARAMETRELERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - I Secmeli Dersler 3 0 6 -
FBE5901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 SAHRİYE SÖNMEZ
FBE5903 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 SAHRİYE SÖNMEZ

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TBL5006 SEMİNER II Secmeli Dersler 0 2 3 -
TBL5008 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5010 Gübre Analizleri Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5012 Toprak Düzenleyici ve Bitki Yetiştirme Ortamları Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5014 Toprak ve Bitki Analizleri Tekniği Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5016 Arazi Değerlendirme ve Kullanım Planlaması Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5018 Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5020 Tarımda Uzaktan Algılama Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5024 Toprak Özellikleri ve Verimlilik İlişkileri Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5026 Mikrobiyal Topluluk Analiz Yöntemleri Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5028 Toprak Enzimleri Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5022 Arazi Toplulaştırması Toprak Derecelendirmesi Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5030 Yaprak Gübreleri ve Yapraktan Gübreleme Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5032 Organik Topraklar ve Yönetimi Secmeli Dersler 3 0 6 -
TBL5034 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK - II Secmeli Dersler 3 0 6 -
FBE5902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Dersler 0 0 8 -
FBE5904 Danışmanlık Zorunlu Dersler 0 1 1 -

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TBL6905 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Ders 0 0 21 SAHRİYE SÖNMEZ
FBE6901 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Ders 0 0 8 SAHRİYE SÖNMEZ
FBE6903 Danışmanlık Zorunlu Ders 0 1 1 SAHRİYE SÖNMEZ

Kod Ders Z/S Teo. Uyg. AKTS Öğretim Elemanı
TBL6906 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu Ders 0 0 21 -
FBE6902 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu Ders 0 0 8 -
FBE6904 Danışmanlık Zorunlu Ders 0 1 1 -
T: Theory/Kurumsal | U: Applied/Uygulama | Z: Zorunlu/Required | S: Secmeli/Elective | AKTS: ECTS

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)