Bölüm Hakkında

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 1983 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapılan bölümde; bitki besleme, gübreler ve gübreleme, toprak verimliliği, organik tarım, topraksız kültürde gübreleme, toprak kimyası, toprak etüt ve haritalama, arazi kullanım planlaması, toprak fiziği, toprak – su koruma ve toprak biyolojisi dallarında çalışmalar yürütülmektedir. Bunlarla ilgili olarak, çeşitli kültür bitkilerinin beslenme durumlarının belirlenmesi, bitki ve toprak analizleriyle besin elementi noksanlıklarının tespiti ve gübreleme, çevre kirliliği ve tarım alanlarının korunması, Batı Akdeniz Bölgesindeki farklı toprak gruplarının saptanıp haritalanması, uydu verileri ile toprakların sınıflandırılması ve ürün tahminlerinin yapılması konularında araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bölümde toprak ve bitki analiz laboratuarları ile kartoğrafya, uzaktan algılama ve uydu verilerini değerlendirme laboratuarları modern araç ve gereçlerle donatılmış olarak hizmet vermektedir.

Bölümümüzde yürütülen çalışmalar ve etkinliklerle ilgili daha geniş bilgi için http://toprak.ziraat.akdeniz.edu.tr/tr adresinden güncel web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)