Sektörel Hizmetler

Tarım Ve Sanayi Hizmetleri

Laboratuar Testleri ve Analizler

Toprak örneklerinde
pH , tuz , kireç , bünye ,organik madde hacim ağırlığı
Makro ve mikro elementler ( N, P , K , Ca ,Mg , Na, Fe , Mn , Zn , Cu )
Toprak suyu karakteristikleri ( Tarla kapasitesi , solma noktası )
Mineralojik ve mikromorfolojik analizler

Bitki örneklerinde
Makro elementler ( N , P , K , Ca , Mg )
Mikro elementler ( Fe , Mn , Zn , Cu )

Sulama suyu örneklerinde
Anyonlar ( Cl , SO4 , CO3 , HCO3 , NO3 )
Katyonlar ( Na , K , Ca , Mg )

Kimyasal ( Ticari ) gübre örneklerinde
Her türlü ticari gübrede gerekli görülen analizler
Torf ve diğer özel yetiştirme ortamlarına ait fiziksel ve kimyasal analizler

Danışmanlık Hizmetleri

Tarla tarımında beslenmeye yönelik danışmanlık hizmetleri
Bahçe tarımında beslenmeye yönelik danışmanlık hizmetleri
Örtü altı tarımında beslenmeye yönelik danışmanlık hizmetleri
Topraksız tarım tekniğinde bitki beslemeye yönelik danışmanlık hizmetleri

Özel Proje Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri

ÇED (Çevresel etki değerlendirilmesi ) raporları için arazi yetenek sınıflandırması
ÇED raporları için toprak davranışlarının tespiti
ÇED raporları için arazi kullanım planlaması
İmar planları için arazi kullanım planlaması
Arazi kullanım planlaması amacıyla toprak etüd-haritalama
Arazi toplulaştırılması için arazi derecelendirilme işlemleri

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)