UZAKTAN EĞİTİMDE ARA SINAVLAR

Üniversitemiz Senatosunun 02.04.2020 tarih 18/03 sayılı kararı ile;

COVİD-19 salgını nedeni ile uzaktan verilen eğitimlere ilişkin ara sınavlarının aşağıda belirtilen maddeler kapsamında yapılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir

        * Ara sınavların ödev şeklinde yapılmasına,

         * En geç 10 Nisan 2020 tarihine kadar her birimin ödev içeriğini öğrencilere duyurması,

         * Ödevlerin AKUZEM sistemi üzerinden (OYS) yürütülmesi,

          * Ödevlerin 11-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında öğrenciler tarafından OYS sistemine yüklenmesi (bu konuda AKUZEM tarafından öğrencilere ödev yükleme konusunda bilgilendirici rehber hazırlanacaktır),

           * Uzaktan eğitimde yapılacak ara sınav dahil dönem içi ödev puanlarının %40, final sınavın %60 oranda etkili olması,

           * Yaz ayında uygulanacak olan uygulamalı eğitim ve final sınav tarihlerinin salgının durumuna göre Haziran 2020 tarihinde Senato tarafından görüşülerek karar verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Sosyal Medya Hesaplarımız

Tweet, twit, twits, twitter, twitter bird icon  twitter      Dosya:Facebook icon.svg - Vikipedifacebook    YouTube Logo | 3D Warehouse Youtube

0

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)