Uzman ve Araştırma Görevlileri

 

Bahçe Bitkileri Bölümü
Arş. Gör. Tuğçe ÖZSAN
Arş. Gör. Bünyamin PEKER
 
Bitki Koruma Bölümü
Arş. Gör. Ahmet ÇAT
Arş. Gör. Hilal Şule TOSUN
 
Tarım Ekonomisi Bölümü
Arş. Gör. Oya SAV
Arş. Gör Miray KALAYCI
 
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Arş. Gör. Hasan YILMAZ
Arş. Gör. İsmail BOYAR
 
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Arş. Gör. Emel Tüten SEVİM
Arş. Gör. Durmuş ÇETİN
Arş. Gör. Adem KABA
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Arş. Gör. Begüm POLAT
 
Tarla Bitkileri Bölümü
Arş. Gör. Birgül GÜDEN
Arş. Gör. Rüstem ÜSTÜN
Arş. Gör. Mehmet TEKİN
Arş. Gör. Hatice SARI
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Arş. Gör. Merve ÇELEBİ
Arş. Gör. Busra ÇALIK
 
Zootekni Bölümü
Arş. Gör. Betül ÇELİK
Arş. Gör. Eymen DEMİR

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)