Uzman ve Araştırma Görevlileri
Bahçe Bitkileri Bölümü
Arş.Gör. Buse ÖZDEMİR
Arş.Gör. Gülden YILMAZ
Arş.Gör.Tuğçe ÖZSAN
Arş.Gör.Adem DOĞAN
 
Bitki Koruma Bölümü
Arş. Gör. İnci ŞAHİN
Arş.Gör.Elvan Sert Çelik
Arş.Gör.Hilal Şule TOSUN
Arş.Gör.Derya BAKİ
 
Tarım Ekonomisi Bölümü
Arş.Gör.Asaf ÖZALP
Arş.Gör.Eda İLBASMIŞ
Arş.Gör. Sinem GÜLCAN
Arş.Gör. Oya SAV
Arş.Gör.Miray KALAYCI
Arş.Gör.Merve YILMAZ
 
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Arş.Gör.Mete YİĞİT
Arş.Gör.Emre AKMAN
Arş.Gör.Hasan YILMAZ
 
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Arş.Gör.İnanç SOYLU
 
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Arş.Gör.Gülçin Ece ASLAN
Arş.Gör.Ahmet TEZCAN
Arş.Gör.Cihan KARACA
Arş.Gör.Begüm TEKELİOĞLU
Arş.Gör.Candan KORKMAZ
 
Tarla Bitkileri Bölümü
Arş.Gör.Birgül GÜDEN
Arş.Gör.Rüstem ÜSTÜN
Arş.Gör.Alper ADAK
Arş.Gör.Hatice SARI
Arş.Gör.Adnan AYDIN
Arş.Gör.Duygu SARI YOL
Arş.Gör.Begüm TÜTÜNCÜ
Arş.Gör.Mehmet TEKİN
Arş.Gör.Emine UYGUR
 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Arş. Gör.Emrah TAVALI
Arş. Gör.Hüseyin OK
Arş. Gör.Ahmet Şafak MALTAŞ
Arş.Gör.Gafur GÖZÜKARA
 
 Zootekni Bölümü
Uzman Nilgün YAPICI
Arş. Gör.Bahar Argun Karslı
Arş.Gör.Betül AKSU

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)