X.Öğrenci Kurultayı

Sevgili Öğrenciler,

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası X.Öğrenci Kurultayı 3-4 Aralık 2016 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. Kurultaya Fakültemiz Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Dursun BÜYÜKTAŞ danışmanlığında, Tarla Bitkileri  Bölümü 4. sınıf Öğrencisi Ali Akın ve Tarım Ekonomisi Bölümü 3.sınıf Öğrencisi Eylem Şahin “Fakültenizin Sektörle İşbirliği, Öğrencilerin Bu İşbirliği İçindeki Yeri” konulu panele konuşmacı olarak katılmışlardır. Ayrıca hazırladıkları posteri Kurultay Salonunda sergilemişlerdir. Sayın Prof.Dr.Dursun Büyüktaş hocamıza öğrencilerimize danışmanlık yaptığı için teşekkür ederiz. Öğrencilerimizi de tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

0

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)