Hizmetler

Laboratuvar Testleri ve Deneyleri

 1. Yemlerin besin madde analizleri (protein, sellüloz, yağ, kül, kalsiyum )
 2. Yemlerin mikroskopik incelemesi

Danışmanlık ve Teknik Hizmetler

 1. Yem formülasyonu, rasyon hazırlama
 2. Yem fabrikaları için üretim teknolojisi ve her çeşit toz (ince) yem üretimi
 3. Yem analiz laboratuvarı kurulması
 4. Hayvancılık işletmelerine yemleme programları hazırlanması
 5. Hayvancılık işletmelerinin planlanması
 6. Hayvancılık işletmelerinin projelendirilmesi ve fizibilitesi
 7. Süt ve et sığırcılığı ile ilgili teknik konular
 8. Küçükbaş hayvan yetiştirme
 9. Kanatlı hayvanların yetiştirilmesi
 10. Arıcılık ve ipekböcekçiliği
 11. Hayvan ıslahı ve genetik
 12. Hayvancılıkta bilgisayar kullanımı
 13. İstatistik analizler

Kurslar ve Özel Eğitim Programları

 1. Kanatlı, küçükbaş, büyükbaş hayvanların beslenmesi
 2. Rasyon hesapları, Yem analiz teknikleri
 3. Kanatlı hayvan yetiştirme
 4. Küçükbaş hayvancılıkta pratik yetiştirme teknikleri
 5. Büyükbaş hayvan yetiştirme
 6. Hayvancılık işletmelerinin planlanması ve verimliliğin arttırılması
 7. Arıcılık ve ipekböcekciliği
 8. Suni tohumlama, Kanatlı hastalıkları
 9. Büyükbaş besi ve damızlık işletmelerinde karşılaşılan sağlık sorunları

Misyon

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir.

Vizyon

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi - 07059 / ANTALYA
Tel: Öğrenci İşleri: 0 242 310 24 74 & Santral: 0 242 227 47 00
Tel: 0 242 227 45 64 (fax)